Souhrn změn 20091218

vydání: 20091218 - verze: 12

Automatická aktualizace sazeb v katalogu

V katalogu Varia 12 můžete evidovat sazbu DPH buďto číslem (9, 19) nebo označením (Snížená, Základní). Pokud evidujete sazbu číslem, opraví Vario při aktualizaci na vydání 20091218 sazby takto:

  • 5 nebo 9 na 10,
  • 22 nebo 19 na 20.

Prosím ujistěte se, že tato změna nebude vadit jiným systémům napojeným na katalog Varia (např. webový obchod). Vario automaticky opravuje sazby DPH při vložení produktu na doklad podle data dokladu, takže nezáleží na tom, kdy aktualizaci uděláte.

Úhrada pokladním dokladem

Při vystavení pokladního dokladu z okna úhrady se do textu dokladu (nad položkami) uvede číslo hrazeného dokladu (resp. dokladů).

Sklad blokace - oprava

Za určitých okolností nebylo v předchozích vydáních odblokováno celé množství při zrušení stavu REZERVOVÁNO. Následkem toho nebylo možné vyskladnit blokované množství ani uvolnit blokace.

Chyba je opravena v tomto vydání.

Pokud byste měli ve skladu takto blokované produkty, lze je odblokovat následujícím postupem:

  • Spusťte doplněk Správce databáze (Nástroje/Možnosti/Správce databáze).
  • Přejděte na kartu Kontrola dat, zvolte Zkontrolovat sklad a klepněte na Zkontrolovat data.
  • Chybné množství se zobrazí ve výpisu chyb jako "Nesouhlasí součet množství ve stavu REZERVOVÁNO z položek dokladů s množstvím blokovaným na skladu". Pokud tuto chybu vyberete (nebo otevřete její detail), zpřístupní se tlačítko Opravit. Klepnutím na něj opravíte chybné blokované množství u všech skladových položek z výpisu chyb.

Nastavení umístění pro sklad

Pro každý sklad lze nyní nastavit zda se bude nebo nebude vyžadovat umístění. Nastavení se provádí v dialogu se seznamem umístění (Agenda Sklad, menu Agenda / Umístění).
Pro sklad lze nastavit 3 možnosti
  • Umístění podle nastavení produktu - výchozí volba, při které umístění fungují jako dosud (tj. podle nastavení u produktu v katalogu)
  • Sklad nepoužívá umístění - bez ohledu na nastavení u produktu se v tomto případě nebude vyžadovat zadání umístění při příjmu nebo výdeji na tento sklad.
  • Sklad vyžaduje umístění bez ohledu nastavení u produktu - tato volba vynutí zadávání umístění při příjmu/výdeji na tento sklad, i když produkt nemá nastaveno používání umístění.