Souhrn změn ve vydání 20090902 (pozor změna datové struktry)

vydání: 20090902 - verze: 12

Mzdy

Slevy na pojistném od 1. 8. 2009 - viz http://www.altusvario.cz/9286

Průvodce importem

Průvodce importem pro načtení dat z jiných systémů nebo externích zdrojů byl přidán do základních agend Varia:

Deník událostí, Dokumenty, Kampaně, Korespondence, Kursovní lístek, Obchodní příležitosti, Operace, Personalistika, Úkoly, Výroba, Zdroje.

U agend Adresář, Katalog a všech agend dokladů byly přepracovány importní funkce.

Doplněk Čárové kódy

Byl dokončen doplněk Čárové kódy. Doplněk nyní spolupracuje s průvodci exportem a importem. Při načítání je možné nastavit libovolný počet operací, které mohou vystavovat libovolné doklady.

SDK

Přidán export manifestů pro definované sestavy.

Účetnictví

U dokladu faktura je povoleno zvolit "nedaňový doklad".

Přidáno nastavení oprávnění pro použití funkcí Saldokont.

Sklad

V místní nabídce nad položkami dokladu je nový příkaz "Strom produktů...", který umožňuje vybírat produkty ze stromové struktury (musí být definován "Strom produktů").

Upozornění - změna datové struktury

Při aktualizaci vydání nižších než 20090901 dojde v průběhu aktualizace k aktualizaci datové struktury. Na rozdíl od Varia 11 se automaticky zaktualizuje i datová struktura na SQL serveru. Je však vyžadováno, aby uživatel, který aktualizuje data, znal přihlašovací jméno a heslo administrátora SQL serveru (resp. uživatele s dostatečným oprávněním). Aktualizace dat vyžaduje výhradní přístup - ostatní uživatelé musí zavřít Vario.

Postup je následující: stáhnete a nainstalujete aktualizaci obvyklým způsobem. Při instalaci se pouze zkopírují nové soubory aplikací do profilů, které jsou dostupné na počítači, na kterém jste spustili setup (obdoba síťové instalace z V11). První uživatel, který spustí Vario nad profilem se zaktualizovanou instalací zaktualizuje nejen svůj počítač, ale i datový profil.

Proto doporučujeme, aby aktualizaci prováděl správce tak, že nainstaluje aktualizaci a bezprostředně potom spustí Vario, čímž zaktualizuje data v daném profilu.

Tip: Jak zjistit, kdo je přihlášený k datům Varia

Při instalaci aktualizace, která převádí data je potřeba, aby se všichni uživatelé odhlásili od Varia. Pokud potřebujete zjistit, kdo je přihlášen, použijte program LDBView.exe (naleznete jej ve složce ..\ Servis\LDB_View na instalačním CD, nebo jej můžete stáhnout ze stránek Microsoftu). Spusťte LDBView.exe a do pole Database name otevřete soubor ..[Složka datového profilu Varia]\Vario.mdw. Zobrazí se seznam uživatelů, resp. názvů jejich počítačů, které jsou nebo byly přihlášeny k Variu. Přihlášení uživatelé mají YES ve sloupci Logged On.