Souhrn změn ve vydání 20091022

vydání: 20091022 - verze: 12

Manažer

Přehled příjmů a výdajů pro firmy s daňovou evidencí nyní umožňuje zobrazení jednotlivých kont. V předchozím vydání se přepínalo zobrazení Syntetického a Analytického konta, nyní přepínání pokračuje až na jednotlivá konta.

Prodejna

Možnosti prodejny se ukládaly pro celou aktuální firmu. Nyní lze zvolit, že se nastavení uloží jen pro aktuální počítač. Tuto volbu využijí zejména firmy s více pobočkami a terminálovým provozem. Nastavení naleznete dole na kartě Obecné v dialogovém okně Možnosti prodejny.

Doplněk Správce databáze

Byla změněna funkce Zálohy databází. Záloha je nyní na samostatné kartě. Je zde seznam firem, zálohují se jen vybrané firmy. Zálohovat lze jen firmy s daty na souborovém serveru (MDB). (Data na SQL serveru se musí zálohovat pomocí SQL serveru).

Přibyla nová karta Kontrola dat. Zatím se jedná o betaverzi funkce, která bude kontrolovat formální správnost dat. V tomto vydání může kontrola hlásit "falešný poplach".

Karty, které nejsou relevantní se nezobrazují, takže pokud jsou data v aktuálním profilu pouze na SQL serveru, nezobrazí se karty Záloha dat, Oprava a komprese a Kontrola integrity. (Karty archivace a obnova archivu jsou zatím skryté, funkce nejsou dokončeny).

Katalog - alternativní produkty

Dialogové okno Alternativní produkty (otevírá se z místní nabídky nad položkou dokladu) nabízí produkty, které jsou nastaveny pro aktuální produkt jako alternativní. Dále nabízí všechny starší produkty, což jsou produkty, u nichž je jako alternativní nastaven aktuální produkt (jsou identifikovány zápornou úrovní alternativy).

Nová volba v možnostech agendy Katalog Nabízet starší alternativy nyní umožňuje nastavit, zda se v dialogu Alternativní produkty budou nabízet starší produkty.

Katalog - kontrola duplicity čárových kódů

Byla přidána kontrola při zadání duplicitní hodnoty pole čárový kód.

Sklad - kontrola rabatu při vyskladnění a fakturaci

V možnostech agendy Sklad lze nastavit procento rabatu. Pokud je při vyskladnění zjištěno, že na prodejním dokladu je cena pod rabatem oproti ceně skladové, zobrazí se varování. Tuto kontrolu nelze použít, pokud se nejprve vystavuje výdejka a teprve potom prodejní doklad nebo pokud vyskladnění realizuje skladník, jehož varování nezajímá.

Tento problém řeší nové nastavení v možnostech agendy Skladové doklady procento rabatu při fakturaci výdejky. Toto nastavení provede stejnou kontrolu při vystavení prodejního dokladu. Nastavení obou kontrol je samostatné, takže lze zvolit to, které vyhovuje obchodnímu procesu firmy.

Zakázky

  • V průvodci plněním zakázek jsou navíc sloupce Doprava a Způsob úhrady.
  • Ve funkci fakturace nefakturovaných objednávek v rozpisu položek, byl přidán sloupec s variantou produktu.
  • Při fakturaci nefakturovaných objednávek objednávek s položkami ve stavu fakturovat lze nyní zadat množství větší než množství, které bylo objednané.

Doklady

  • Při aktualizaci kursu na dokladu úhrady se nyní přepočtou kursové rozdíly u již vložených ale neuhrazených položek.
  • Při aktualizaci kursu nebo úpravách hrazeného přijatého dokladu je uživatel upozorněn na nutnost upravit položku dokladu úhrady.
  • Při aktualizaci kursu na přijaté faktuře se upraví též kurs připojené příjemky.
  • Na přijatých dokladech a objednávkách lze nyní nastavit slevu. Lze též otevřít dialogové okno Sleva položek. Princip výpočtu slev je jiný než u vydaných dokladů, protože se zde neuplatňují slevy nastavené podle obchodních podmínek.
  • V dialogu Katalog a sklad se zobrazují nákupní ceny z katalogu, pokud jde o nákupní doklad a není cena v ceníku.

Výroba

Při výdeji materiálu a příjmu výrobků se nyní nenastavuje stav na OK, ale na PŘIJATO VYDÁNO. Předpokládá se, že stav OK nastaví uživatel až při uzavření výrobní zakázky.

Export prvotních dokladů k zaúčtování - betaverze

V seznamu exportů v agendách prvotních účetních dokladů (Banka, Interní doklady, Pokladna, Přijaté doklady, Skladové doklady, Vydané doklady) je nový export Průvodce exportem dokladů. Tento export bude sloužit k odesílání prvotních dokladů k zaúčtování při externím vedení účetnictví. Nahrazuje export dat z Varia 11. Zatím se jedná o testovací verzi a příslušný import ještě není k dispozici.

Export a Import faktur ve formátu ISDOC - betaverze

V exportech agendy Vydané doklady je nový export Doklad ISDOC, který slouží k exportu faktur do formátu ISDOC.

V importech agendy Přijaté doklady je nový import Doklad ISDOC, který slouží k importu faktur ve formátu ISDOC.

Více o e-fakturách ve formátu ISDOC naleznete na http://www.isdoc.cz/ .