Souhrn změn ve vydání 20090425

vydání: 20090426 - verze: 12

Adresář - Kampaně

V agendě kampaně je nově zahrnuto hromadné zasílání emailů účastníkům kampaně. Email lze vytvořit jak v textovém formátu, tak i ve formátu HTML, takže může obsahovat i obrázky a další objekty. Tento text je přímo součástí kampaně a objevuje se na záložce Text. K emailu lze připojit jako přílohu vybrané dokumenty, které jsou ke kampani připojeny.

Banka

Homebankingu Raiffeisenbank - oprava chyby "Method Run of object _Application failed" při odeslání příkazů.

Do šablony agendy Banka přidány pole Číslo účtu. kód banky a Pobočka pro definici výchozích hodnot.

Pokladna

Nové zobrazení Stav pokladen, zobrazuje souhrnně zůstatek všech pokladen.

Sklad

Zrychlení seznamů produktů v položkách dokladů nad SQL serverem.

Tisk Skladová karta - zobrazení převodů převodkou na obou skladech (převodka se nezobrazovala na straně příjmu).

Nový dialog Alternativní produkty zobrazuje seznam produktů, které byly nadefinovány, jako alternativní. Dialog se otevírá z místní nabídky nad položkou dokladu. Zobrazuje skladová množství a ceníkové ceny alternativních produktů. Produkt na položce dokladu je možné přímo z tohoto dialogu zaměnit za alternativní. Respektováno je povolení úpravy položky i oprávnění k ceníkům. Rozvržení sloupců v podformulářích lze měnit a ukládá se. Rozměry formuláře lze měnit tažením myši v pravém dolním rohu nebo uprostřed mezi dvěma podformuláři.

Dialogové okno Sériová čísla bylo přepracováno na tabulkové zobrazení, které umožňuje pohodlnější práci se seznamem nalezených položek dokladů.

Vydané doklady

Zobrazení Zisk z prodeje ze skladu - oprava dělení 0 nad SQL serverem.

Oprava zaskladnění z dobropisu vystaveného bez vazby na fakturu.

Účetnictví

Oprava aktualizace údaje období z dokladu do obratů konta.

Zakázky

Průvodce plněním zakázek - v průvodci se nyní nezobrazují položky zakázek s vazbou na skladový doklad, aby nedocházelo k duplicitnímu vystavování výdejek.

Ostatní

Doplněk Správce databází - Doplněk se instaluje automaticky. Byl upraven design a opraveno zálohování po opravě souborů (databáze Firmy byla otevřena, nebylo možno jí zálohovat).

Import - ukládání nastavení importů. Bylo opraveno ukládání importů. (Na funkcích exportů a importů se stále pracuje, funkce nejdou definitivní a ještě doznají změn.)

Nápověda - aktualizován soubor nápovědy.

SDK - doplněny karty na definici předpisů oprávnění a možností a podformuláře na definici výchozí šablony a výchozích hodnot polí.