Souhrn změn ve vydání 20030517

vydání: 20090517 - verze: 12

Sklad

Přidán příkaz Zrušit REZERVOVÁNO do místní nabídky částečného plnění.

Do místní nabídky nad polem Stav byly přidány příkazy pro filtrování.

Oprava chyby Timeout při vytvoření skladové karty na SQL serveru.

Do okna Ceny, které zobrazuje ceny produktu z ceníků, byla přidána cena z katalogu.

Katalog obsahuje funkci evidence obalů Eko-Kom, ale zatím ne v definitivním provedení.

Účetnictví

Seznam účtů pro výběr účtu nad polem Předkontace změněn na tabulku.

Okno Účtový rozvrh bylo přepracováno. Seznam byl nahrazen tabulkou. Nové účty přidávají přímo do tabulky (nový záznam Ctrl+Plus na numerické klávesnici). Účty se odstraňují mazáním v tabulce. Upravit účet lze přímo v tabulce nebo otevřením detailu účtu. Filtrování je standardní prostřednictvím místní nabídky.

Zakázky

U zakázek, které mají nastavený příznak Dodat najednou nelze nyní použít pro výdej místní nabídku nad jednotlivými položkami, protože příkazy vydat a vyskladnit jsou z ní odstraněny. Místo toho je potřeba použít příkaz k výdeji nad tlačítkem "vše" pod položkami (případně zrušit příznak Dodat najednou).

Při výdeji všech položek zakázky (tlačítkem "vše") se nejdříve kontroluje dostupnost všech položek a teprve potom se vystaví výdejka.

Ostatní

Ve Variu je nová funkce Průvodce nastavením firmy. Po založení nové firmy se (volitelně) zobrazí průvodce. V prvním kroku se vyplní identifikační údaje, v druhém seznam bankovních účtů firmy, ve třetím se zjistí počet a druh vedených agend. Ve čtvrtém kroku se na základě údajů vyplněných v kroku 2 a 3 navrhne seznam knih. Uživatel může opravit název knihy a číselnou řadu. Dokončením se založí knihy.

Tím je možno začít Vario používat. Cílem průvodce je umožnit rychlý start Varia. Není cílem nastavovat podrobnosti, ale je zajištěno, že okamžitě po dokončení průvodce může uživatel začít nakupovat a prodávat.

Oprávnění - správci systému je povoleno otevírat firmy i v případě, že mu oprávnění k datům nebylo explicitně přiděleno.