Souhrn změn ve vydání 20090715

vydání: 20090715 - verze: 12

Upozornění - změna datové struktury

Při aktualizaci vydání nižších než 20090714 dojde v průběhu aktualizace k aktualizaci datové struktury. Na rozdíl od Varia 11 se automaticky zaktualizuje i datová struktura na SQL serveru. Je však vyžadováno aby uživatel, který aktualizuje data, znal přihlašovací jméno a heslo administrátora SQL serveru (resp. uživatele s dostatečným oprávněním). Aktualizace dat vyžaduje výhradní přístup - ostatní uživatelé musí zavřít Vario.

Postup je následující: stáhnete a nainstalujete aktualizaci obvyklým způsobem. Při instalaci se pouze zkopírují nové soubory aplikací do profilů, které jsou dostupné na počítači, na kterém jste spustili setup (obdoba síťové instalace z V11). První uživatel, který spustí Vario nad profilem se zaktualizovanou instalací zaktualizuje nejen svůj počítač, ale i datový profil.

Proto doporučujeme, aby aktualizaci prováděl správce tak, že nainstaluje aktualizaci a bezprostředně potom spustí Vario, čímž zaktualizuje data v daném profilu.

Tip: Jak zjistit kdo je přihlášený k datům Varia

Při instalaci aktualizace, která převádí data je potřeba, aby se všichni uživatelé odhlásili od Varia. Pokud potřebujete zjistit kdo je přihlášen použijte program LDBView.exe (naleznete jej ve složce ..\ Servis\LDB_View na instalačním CD nebo jej můžete stáhnout ze stránek Microsoftu). Spusťte LDBView.exe a do pole Database name otevřete soubor ..[Složka datového profilu Varia]\Vario.mdw. Zobrazí se seznam uživatelů resp. názvů jejich počítačů, kteří jsou nebo byly přihlášeni k Variu. Přihlášení uživatelé mají YES ve sloupci Logged On.
 

Adresář

Po upřesnění adresy pomocí dialogového okna Zkontrolovat adresu se zobrazí dotaz zda se má aktualizovat celá adresa, díky tomu lze zabránit změnám formátovaného textu celé adresy.

Banka

Na tiskový formulář Doklad přidána adresa "naší" firmy.

Při rozdělení úhrady se doplní Variabilní symbol z dokladů.

Doklady

Při kopírování dokladu se nepřepíše středisko nastavené šablonou prázdnou hodnotou ze vzorového dokladu.

Objednávky

Průvodce objednáním doplňuje množství objednaných produktů na minimální množství u strategie "Na objednávku".

U strategie "Bod objednání" byl též upraven tak, aby doplnil objednávané množství o počet kusů které aktuálně chybí do minimálního množství.

Průvodce objednáním lze spustit i z agendy Sklad.

Průvodce objednáním používá okno vystavených dokladů, ze kterého lze tisknout nebo otevírat vystavené objednávky.

Tiskový formulář Objednávka akceptuje adresu pobočky.

Sklad

Zobrazení Sklad přepracováno. Nyní obsahuje všechna pole katalogu a navíc údaje z katalogu Variant.

Do přehledu množství (Přehled stavů) nad dokladem přidán sloupec produkt.

Oprava otevírání dokladů z okna Vedlejší náklady.

Převodky - lze zadat jiné umístění pro stranu výdeje a stranu příjmu.

Produkt typu Sada lze vložit na příjmový pokladní doklad.

Zakázky

Při zadávání čísla zakázky do položek dokladu lze předvolit výchozí odpověď na dotaz "propojit se zakázkou" pro všechny položky dokladu.

Výroba

Lze zadat výchozí stav položky výrobní zakázky pro stranu příjmu a výdeje zvlášť.

Účetnictví

Oprava zaúčtování převodek - není vyžadována předkontace.

Oprava - kursový rozdíl u vydaného dobropisu hrazeného bankou se účtuje obráceně.

Nové definované sestavy Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát - anglicky + německy.

Upřesněny hlášky při neúspěšném zaúčtování.

Ostatní

Seznam referentů - vynuceno řazení podle abecedy.

Access 2007 - místo ribonů se zobrazuje klasické menu Varia, opravno zobrazení souvislostí a otevírání doplňků.