Souhrn změn ve vydání od 20090304 do 20090308 - POZOR čtěte před instalací

vydání: 20090308 - verze: 12

Toto vydání je v režimu pilotních implementací. V tomto režimu odstraňujeme chyby a nedostatky zjištěné v reálném provozu a dolaďujeme funkčnost na základě praktických zkušeností uživatelů.

Upozornění -  změna složky Vario.exe

Aplikace se nyní instalují do dvou složek. MDB (MDA) aplikace se instalují do stávající složky (C:\Program Files\Vario12). EXE a DLL soubory se instalují na nové umístění C:\Program Files\Common Files\Altus\Vario\12. Tuto úprava je potřeba zejména kvůli instalaci na terminal serveru, kde nelze sdílet složku MDB aplikací mezi uživateli, kdežto DLL knihovny je potřeba sdílet.

Deník

V možnostech deníku lze nastavit elektronický podpis záznamů (výběr polí k podpisu).

Sklad

Různé úpravy pro částečné plnění skladových položek s množstevními skupinami.

Opraveno upřesňování množství u produktů, které používají balení současně s další skupinou (sériová čísla, šarže).

Kontrola duplicity sériových čísel dopracována v rámci zadávání jednoho dokladu.

Účetnictví

Doplněn tisk podle nákladových klíčů, opraven seznam středisek.

Upozornění - změna datové struktury

Při aktualizaci vydání nižších než 20090308 dojde v průběhu aktualizace k aktualizaci datové struktury. Na rozdíl od Varia 11 se automaticky zaktualizuje i datová struktura na SQL serveru. Je však vyžadováno aby uživatel, který aktualizuje data, znal přihlašovací jméno a heslo administrátora SQL serveru (resp. uživatele s dostatečným oprávněním). Aktualizace dat vyžaduje výhradní přístup - ostatní uživatelé musí zavřít Vario.

Postup je následující: stáhnete a nainstalujete aktualizaci obvyklým způsobem. Při instalaci se pouze zkopírují nové soubory aplikací do profilů, které jsou dostupné na počítači, na kterém jste spustili setup (obdoba síťové instalace z V11). První uživatel, který spustí Vario nad profilem se zaktualizovanou instalací zaktualizuje nejen svůj počítač, ale i datový profil.

Proto doporučujeme, aby aktualizaci prováděl správce tak, že nainstaluje aktualizaci a bezprostředně potom spustí Vario, čímž zaktualizuje data v daném profilu.