Souhrn změn ve vydání 20090402

vydání: 20090402 - verze: 12

Adresář

Nové zobrazení Bankovní spojení, zobrazuje firmy a jejich banky z karty Bankovní spojení.

Intrastat

Do roku 2009 se položky, které nemají vyplněný sklad, nevkládají do intrastatu, ale jejich částky jsou rozpočteny do položek, které sklad mají. (Musí mít shodnou předkontaci a rozpočítává se v pořadí dle hmotnosti, množství a ceny). Od roku 2009 se vedlejší náklady nezapočítávají. Na četné žádosti uživatelů jsme změnili vyplňování položek tak, že se do výkazu vkládají i položky bez skladu.

Deník událostí

Funkce pro hromadný zápis do deníku událostí v modulu Adresář, nevyplňovaly knihu, což vedlo k chybovým hlášením při otevření těchto událostí.

Vložení firmy a měna dokladu

Při vložení firmy, která nemá vyplněnou měnu, se měna dokladu vracela na výchozí hodnotu. Tuto funkčnost jsme změnili tak, že měna zůstane. Je potřeba upozornit, že nejen pole měny je ovlivněno změnou firmy. Je potřeba postupovat tak, že nejprve se vloží firma a teprve potom se mění pole, která mohou být vložením firmy ovlivněna (ceníky, kategorie cen, měna, konto, doprava, splatnost atd.).

Vožení produktu do dokladu

Pokud se vloží do dokladu produkt bez popisu, bude v položce dokladu zachován stávající popis.