Upozornění - změna datové struktury

vydání: 20090426 - verze: 12

Při aktualizaci vydání nižších než 20090424 dojde v průběhu aktualizace k aktualizaci datové struktury. Na rozdíl od Varia 11 se automaticky zaktualizuje i datová struktura na SQL serveru. Je však vyžadováno aby uživatel, který aktualizuje data, znal přihlašovací jméno a heslo administrátora SQL serveru (resp. uživatele s dostatečným oprávněním). Aktualizace dat vyžaduje výhradní přístup - ostatní uživatelé musí zavřít Vario.

Postup je následující: stáhnete a nainstalujete aktualizaci obvyklým způsobem. Při instalaci se pouze zkopírují nové soubory aplikací do profilů, které jsou dostupné na počítači, na kterém jste spustili setup (obdoba síťové instalace z V11). První uživatel, který spustí Vario nad profilem se zaktualizovanou instalací zaktualizuje nejen svůj počítač, ale i datový profil.

Proto doporučujeme, aby aktualizaci prováděl správce tak, že nainstaluje aktualizaci a bezprostředně potom spustí Vario, čímž zaktualizuje data v daném profilu.

Změny datové struktury

Nové tabulky

Katalog_obaly a další tabulky pro přímou podporu evidence obalů (ekokom) bez nutnosti instalace doplňku obaly.

Úpravy tabulek

Firmy - rozšířeno pole Funkce na 50 znaků.

Exporty - nová pole Typ_zdroje_zaznamu a Nabizet_v pro připravované úpravy.

Polozky_dokladu - přidáno pole Číslo objednávky.

Zakazky_hodiny - rozšířeno o pole k propojení evidence hodin i k jiným agendám (Výroba).