Souhrn změn ve vydání 20090409

vydání: 20090409 - verze: 12

Evidence majetku

Oprava odvolání odpisů u vybraného majetku (mazání řádků).

Sklad

Oprava importu katalogu pro data na SQL serveru.

Rozdělení množství v dialogu Vyplnit množství (Ctrl+R) akceptuje desetinná čísla.

Výchozí stav položky je nyní nastaven i při vložení produktů prostřednictvím okna Katalog a sklad nebo výběrem ze seznamu popisů a katalogových čísel (doplnit Ctrl+Mezerník),

Zakázky

Zobrazení kontingenční tabulky Hodiny k zakázkám opraveno.

Ostatní

Oprava funkce Tisk tiskového formuláře z úvodní obrazovky.