Souhrn změn od vydání 20090215 do 20090219

vydání: 20090223 - verze: 12

Toto vydání je v režimu pilotních implementací. V tomto režimu odstraňujeme chyby a nedostatky zjištěné v reálném provozu a dolaďujeme funkčnost na základě praktických zkušeností uživatelů. Změn je mnoho, uveřejňujeme je souhrnně a méně významné změny neuvádíme.

Přehled změn

Adresář

Přidáno zobrazení organizační struktury na kartě Ostatní (pobočky, osoby a jejich kontaktní údaje).

Kampaně a obchodní příležitosti

Přidána zobrazení přes roky. Zobrazení obchodních příležitostí podle referentů.

Přidána zobrazení pro zjištění prodejů.

Přijaté doklady

Při kopírování Daňového dokladu o přijetí platby se vyplňoval datum splatnosti - opraveno.

Sklad

Přidána možnost zadat výchozí jednotku (u balení nebo přepočítávaných jednotek) při vložení zboží do dokladu. V katalogu naopak zakázáno zvolit jinou než základní skladovou jednotku (musí obsahovat 1 mj), aby nedocházelo k matoucímu zobrazení množství na skladu v základních jednotkách a spolu s jinými jednotkami.

V dialogu detailu čárových kódů lze vyplnit čárový kód Varianty a/nebo balení.

Odstraněna možnost mazání stavů položky.

Inventura - doplněny výchozí rozdíly mezi inventurou a skladem při volbě nulových výchozích stavů inventury.

Účetnictví

Přidání přebírání DUZP ze zakázek (datum plnění) a výdejek při fakturaci zakázek a výdejek.

Zakázáno vystavení nových dokladů do uzavřeného období (doklad bylo možno vytvořit ale ne upravovat).

Upraveno zadávání nákladových klíčů.

Opraveno účtování kursových rozdílů k úhradě zálohy.

Doplněno přebírání místa a druhu plnění při vystavení dokladu podle dokladu.

Upomínky

Oprava tiskového formuláře Upomínka obecná (tisk hodnoty zbývá uhradit).

Zakázky

Přidána možnost zvolit výchozí stav REZERVOVÁNO fakturovat vydat.

Opraveno odvolávání rezervací (při částečné rezervaci se po odrezervování zarezervoval zbytek).

Opravena fakturace částečných plnění objednávek a vystavení zálohy k objednávce.