Souhrn změn ve vydání 20091008

vydání: 20091008 - verze: 12

Doklad

Filtrování položek - opravena chyba při vyskladnění všech položek vybraných filtrem.

Místní nabídka pro všechny položky vybrané filtrem zobrazuje jen relevantní příkazy.

V místní nabídce nad sloupcem Cena bez DPH (s DPH) se v případě, že jsou položky vybrané filtrem, nabízí příkaz Rychlý součet. Díky němu můžete zjistit celkovou částku za zobrazené položky.

Místní nabídka nad polem Stav v položkách nabízí příkaz Rezervační fronta i u částečně rezervovaných položek.

Vložení produktu prostřednictvím kódu EAN, Katalogového čísla a objednacího čísla

Pokud do pole produkt v položkách dokladu vložíte (zapíšete) platný kód EAN, Katalogové číslo nebo Objednací číslo (uvedeno v nákupním ceníku), Vario nalezne a vloží produkt.

Toho lze využít pokud máte například excelovou tabulku od dodavatele, která obsahuje: číslo, množství a cenu dodaného zboží. V položkách dokladu se uspořádají sloupce shodně s tabulkou v Excelu (Produkt, Množství, Cena), vybere se nový řádek a tabulka se vloží. Vario vyhledá a vloží produkt nalezený podle identifikátoru dodavatele.

Skladové doklady

Funkce Vystavit příjemku k / Podle výdejky, nyní kopíruje ceny z příjemky.

Pokladna

Lze nastavit související knihy: kniha pokladních příjmových dokladů pro úhradu vydaných faktur a kniha příjmových pokladních dokladů pro úhradu přijatých faktur v hotovosti. Zároveň průvodce výběrem dokladů k úhradě automaticky nastavuje související pokladnu (při úhradě faktury).

Prodejna

Změna při vystavení jiných dokladů: pokladna vystaví doklad (např. zakázku) a otevře jeho detail. Netiskne se paragon a neotevírá se peněžní zásuvka.

Účetnictví

Přepočet kursových rozdílů - opraveno načítání předkontací platných pro všechny knihy a vystavení dokladu nad SQL serverem.

SDK

Upraven export manifestů Modulů (kniha deníku k agendě).

Pomocí manifestu je možné přidávat uživatelská pole (dokumentace bude v dokumentaci pro vývojáře).