Souhrn změn od vydání 20090301 do 20090303

vydání: 20090303 - verze: 12

Toto vydání je v režimu pilotních implementací. V tomto režimu odstraňujeme chyby a nedostatky zjištěné v reálném provozu a dolaďujeme funkčnost na základě praktických zkušeností uživatelů.

Přehled změn

Přijaté doklady

Aktualizován tiskový formulář Doklad.

Sklad

Před vystavením výdejky nebo přidáním položky na výdejku se nyní automaticky rezervuje příslušný řádek zakázky (faktury). Pokud se rezervace nezdaří, Zobrazí se dotaz zda opravdu vytvořit výdejku / přidat položku.

Kontrola možnosti upravit doklad (např. otevřená období) při rozpočítání nákladů a přidávání položek na existující doklad z jiného dokladu.

Účetnictví

Přidáno účtování kursových rozdílů zahraničních záloh.

Oprava tiskového formuláře saldokont.

Nový tiskový formulář Zápočet pro agendu interních dokladů.

Úkoly

Nové úkoly a připomenutí se nyní kontrolují průběžně (cca v 1/2 hodinových intervalech).

Okno připomenutí se zobrazí i když okno Varia není aktivní.

Ostatní

Přizpůsobení místní nabídky nad položkami dokladu výběru.

Oprava místní nabídky nad dokladem.