Souhrn změn ve vydání 20090224

vydání: 20090224 - verze: 12

Toto vydání je v režimu pilotních implementací. V tomto režimu odstraňujeme chyby a nedostatky zjištěné v reálném provozu a dolaďujeme funkčnost na základě praktických zkušeností uživatelů. Změn je mnoho, uveřejňujeme je souhrnně a méně významné změny neuvádíme.

Přehled změn

  • Aktualizace - automatické obnovení zálohy databáze při nezdařeném převodu dat.
  • Banka - oprava nemožnosti zadat konečný zůstatek, jsou-li v položkách uhrazené doklady.
  • Vydané doklady a Zakázky - ručně zadaná/opravená cena se nepřepíše při aplikaci obratových slev.
  • Upomínky - funkce vystavuje upomínky i podle platebního kalendáře.