UPOZORNĚNÍ - Převod databází při instalaci vydání 20090219

vydání: 20090219 - verze: 12

Do databáze byla přidána relace z katalogu na tabulku Prijmy_produkty, která má zajistit aktualizaci při změně identifikátor produktu. Pokud již máte v tabulce Prijmy_prodkuty nějaké záznamy s původním identifikátorem produkt dojde při aktualizaci Varia k chybě

"Nelze přidat nebo změnit záznam, protože je vyžadován související záznam v tabulce Katalog"

Log převodu dat bude končit takto:

....

Převádí se data Polozky_dokladu_produkty ... 580
Převádí se data Prijmy ... 167

CHYBA: Nelze přidat nebo změnit záznam, protože je vyžadován související záznam v tabulce Katalog.

Řešení: je potřeba opravit záznamy v tabulce Prijmy_produkty. Například aktualizačním dotazem nebo následujícím postupem:

Pomocí SDK si otevřete Vario pro ladění. Propojíte tabulky Prijmy a Prijmy_produkty.

Uděláte dotaz:

SELECT Prijmy.Produkt, Prijmy_produkty.Produkt

FROM Prijmy INNER JOIN Prijmy_produkty ON Prijmy.RowGUID = Prijmy_produkty.Prijem
WHERE (((Prijmy_produkty.Produkt)<>[Prijmy].[Produkt]));

Dotaz otevřete. Pokud vrátí záznamy stačí vybrat celý levý sloupec, Ctrl+C, vybrat pravý sloupec Ctrl+V. Tím se zkopírují názvy produktů z tabulky Prijmy do Prijmy_produkty.

Doporučujeme vám zkontrolovat pomocí výše uvedeného dotazu data ještě před instalací nového vydání.

Upozornění - změna datové struktury

Při aktualizaci vydání nižších než 20090219 dojde v průběhu aktualizace k aktualizaci datové struktury. Na rozdíl od Varia 11 se automaticky zaktualizuje i datová struktura na SQL serveru. Je však vyžadováno aby uživatel, který aktualizuje data, znal přihlašovací jméno a heslo administrátora SQL serveru (resp. uživatele s dostatečným oprávněním). Aktualizace dat vyžaduje výhradní přístup - ostatní uživatelé musí zavřít Vario.

Postup je následující: stáhnete a nainstalujete aktualizaci obvyklým způsobem. Při instalaci se pouze zkopírují nové soubory aplikací do profilů, které jsou dostupné na počítači, na kterém jste spustili setup (obdoba síťové instalace z V11). První uživatel, který spustí Vario nad profilem se zaktualizovanou instalací zaktualizuje nejen svůj počítač, ale i datový profil.

Proto doporučujeme, aby aktualizaci prováděl správce tak, že nainstaluje aktualizaci a bezprostředně potom spustí Vario, čímž zaktualizuje data v daném profilu.