Změny sazeb DPH od 1.1.2010

vydání: 20091217 - verze: 12

Tento popis platí pouze pro Vario verze 12.

Od 1. ledna 2010 se mění sazby DPH na 9% a 19% na 10% a 20%. V souvislosti s touto změnou jsme připravili aktualizaci Varia, která zohledňuje změnu sazby DPH a upravuje nastavení číselníků. 

Kdy instalovat aktualizaci?

Aktualizaci si po 15.12. 2009 Vario samo vyžádá. Pokud nebude aktualizované, po 1.1.2010 se nespustí, protože by neodpovídalo platné legislativě.

Změna nastavení - sazby DPH

Aktualizace Varia na vydání 20091218 a vyšší přidá do číselníku DPH nové sazby 10% a 20% platné od 1.1.2010 a ukončí platnost sazeb 9% a 19% k 31.12.2009. Pokud chcete toto nastavení ověřit, naleznete číselník Sazby DPH v menu Nástroje | Možnosti, volba Číselníky, číselník Sazby DPH.

Změna nastavení - analytika

Pokud používáte analytické účty 343 podle našeho přednastavení (tedy 343009, 343109, 343019, 343119) a budete chtít v členění analytiky podle sazby pokračovat, musíte provést následující úpravy účtového rozvrhu a předkontací.

 

  • V účtovém rozvrhu pro rok 2010 založte účty 343010, 343110, 343020 a 343120.
  • V modulu Účetnictví v Možnostech předkontací | Zdanitelná plnění změňte účty pro sníženou sazbu z 343009 na 343010 a 343019 na 343020 u přijatých plnění a z 343109 na 343110 a 343119 na 3431230 u uskutečněných plnění.

 

Změna nastavení - šablony

Pokud máte v některé ze šablon nového záznamu v některé z agend daňových dokladů výchozí sazbu 9% nebo 19%, je vhodné šablony upravit a sazby změnit na 10% a 20%.

Vario 12 opravuje sazbu zadanou prostřednictvím šablon na platnou sazbu, takže šablony budou fungovat i bez opravy.

Jak to bude fungovat - vyúčtování zdaněné zálohy z roku 2009

Pokud bude na faktuře započtena zálohová faktura s DDPP se sazbou 9 nebo 19%, je třeba příslušně rozepsat i základ daně. Tedy část základu daně, který má být zúčtovaný původní sazbou (ve výši DDPP) a zbývající část základu, který bude zatížen novou sazbou DPH.

Po navázání zálohové faktury s DDPP se na položkách zobrazí řádek ve stavu Záloha a vyúčtováním DPH se sazbou z roku 2009.

Při uzavírání dokladu vás Vario upozorní, že na dokladu je použita neplatná sazba DPH, a vyzve vás ke kontrole. Po zaúčtování dokladu Vario předpokládá, že již byl důkladně zkontrolován a upozornění již nezobrazí.

Jak to bude fungovat - produkt na dokladu

Sazba DPH je uvedena přímo u produktu a Vario ji automaticky změní na platnou, tedy 10% či 20%. 

Vario vám usnadní fakturaci na přelomu roku tím, že při použití produktu s 9% nebo 19% DPH na dokladu s DUZP v roce 2010 tuto sazbu automaticky změní na 10% resp. 20% a naopak.

Jak to bude fungovat - zálohy k zakázkám

Zálohy vystavené k zakázkám přebírají sazbu vyplněnou na položkách zakázky. Pokud je zakázka vystavena se starou sazbou, použijte nejdřív volbu místní nabídky (přes pravé tlačítko myši)  Aktualizace sazeb DPH.

Vario zachová buďto cenu bez DPH nebo cenu s DPH v závislosti na tom, jaký ceník byl použit při vložení ceny na doklad. Pokud byl použit ceník s cenami bez DPH bude zachována cena bez DPH a naopak.

Jak to bude fungovat - fakturace zakázek

Při fakturaci zakázek se starými sazbami DPH Vario automaticky sazby zamění za platné.

Vario zachová buďto cenu bez DPH nebo cenu s DPH v závislosti na tom, jaký ceník byl použit při vložení ceny na doklad. Pokud byl použit ceník s cenami bez DPH bude zachována cena bez DPH a naopak.

Jak to bude fungovat - fakturace zakázek s uhrazenou zálohou

Při fakturaci zakázek se starými sazbami DPH Vario automaticky sazby zamění za platné, tedy i v tomto případě. Záloha resp.daňový doklad o přijetí platby se odečte tak, jak by vystaven tzn. se starou sazbou.

V tomto případě je nutné fakturovanou položku upravit podle toho, jestli chcete zachovat základ daně a částku faktury tak zvýšit o rozdíl sazeb DPH nebo zachovat částku k úhradě a přepočítat částku bez DPH. Doplněnou sazbu 20% zaměňte za 19%.

Zadání jiné sazby DPH

Pokud z nějakého důvodu potřebujete zadat jinou sazbu DPH, než se nabízí v seznamu sazeb, můžete tak učinit ručně. Vario se zeptá, zda si přejete použít jinou sazbu DPH než odpovídá datu dokladu a pokud potvrdíte, tak seznam zobrazí všechny sazby z číselníku DPH bez ohledu na datum. Díky tomu můžete použít "historickou" sazbu DPH.