Souhrn změn ve vydání 20091208

vydání: 20091208 - verze: 12

Fakturace, výdej nebo příjem existujícím dokladem

Nová volba Použít existující doklad v dialogovém okně pro výběr dokladů umožňuje:

  • Přidání položek zakázky/objednávky na existující fakturu
  • Přidání položek zakázky/objednávky na existující výdejku/příjemku
  • Přidání položek výdejky/příjemky na existující fakturu

Například ve funkci fakturace zakázek (Agenda / Fakturovat / Zakázky) vlevo dole v sekci Možnosti vystavení dokladů můžete nyní vybrat:

Použít  (o) Nový doklad ( ) Stávající doklad

Výchozí volba Nový doklad vystaví nový doklad tak, jako v předchozích vydáních.

Volba Stávající doklad umožňuje zadání již existující faktury, na kterou se přidají položky vybrané zakázky (resp. vybraných zakázek). Stejný postup je možný při fakturaci výdejek, vystavení výdejek a příjemek podle zakázek/objednávek.

Díky tomu můžete snadno přidávat na již existující doklady další položky.

Přidání položek na otevřený doklad

Pokud potřebujete přidat položky na doklad z jiného dokladu, můžete nově požít příkaz Vložit položky z dokladu... místní nabídky nad položkami dokladu.

Nad fakturou se nabídnou možnosti:

  • Fakturovat zakázku,
  • Fakturovat výdejku a
  • Pouze zkopírovat položky.

Nad výdejkou se nabídnou možnosti:

  • Vydat zakázku,
  • Vydat fakturu a
  • Pouze zkopírovat položky.

Analogicky se tyto možnosti nabízejí i nad pokladními doklady, přijatými fakturami a příjemkami.

První 2 volby zkopírují položky z dokladu a vytvoří vazby mezi položkami, které odpovídají dané funkci (fakturace zakázek, výdej atd).

Třetí volba nevytváří vazby, pouze kopíruje položky.

Nad zakázkami a objednávkami se příkazem místní nabídky Vložit položky z dokladu... přímo spustí funkce Pouze zkopírovat položky.

Zálohy a odpočet DPH odvedené daňovým dokladem o přijetí platby

Funkce, která vkládá odpočet DPH na faktury při připojení zálohové faktury byla přepracována tak, aby vkládala i položky z daňových dokladů o přijetí platby, které jsou navázány k neuhrazeným fakturám.

V praxi dochází k tomu, že firma obdrží Daňový doklad o přijetí platby, ale ještě nemá zaevidovanou úhradu zálohové faktury (např. když má měsíční výpisy). Následně zapíše i fakturu a připojí zálohu (zadáním částky do pole Požadovaná záloha). V novém vydání Varia se připojí k faktuře i daňový doklad o přijetí platby a DPH vykázaná na daňovém dokladu o přijetí platby se odečte.

Kampaně - Hromadný e-mail

V dialogu Hromadný email kampaně je nové pole Omezit na kontakty ve Stavu, které umožňuje posílat email pouze vybraným kontaktům. Dále je zde možnost zaškrtnout, zda se má informace o odeslání emailu zapsat do deníku událostí.