Intrastat export do IDES - hodnoty XX v poli Země

vydání: 20090407 - verze: 12

Při exportu do IDES se pole Země vyplňovalo hodnotou XX. Od tohoto vydání obsahuje prázdnou hodnotu.