Souhrn změn ve vydání 20090625

vydání: 20090625 - verze: 12

Korespondence

Opravena možnost nastavení číselných řad.

Doklady

Při vložení firmy do daňového dokladu se kontroluje zda lze změnit místo plnění podle firmy nebo zda je období DPH uzavřeno.

Tiskový formulář Vzájemný zápočet byl upraven tak, aby bylo možno tisknout i zápočty v cizí měně.

Karta Souvislosti v Access 2007 nezobrazovala všechny doklady - opraveno v tomto vydání.

Sklad

Dialogové okno Katalog a sklad - pokud je zobrazen stav na více skladech, je při vložení produktu do dokladu vložen také sklad (z tabulky zobrazující množství skladem).

Převodka produktů se sériovými čísly nebo umístěním - bylo upraveno okno pro zadání množství tak, aby bylo možno zadat různé umístění na zdrojovém a cílovém skladu. Z tohoto důvodu se trochu změnil způsob vyplňování sériových čísel nebo šarží. Umístění je potřeba vyplnit pro stranu výdeje a příjmu zvlášť.

Při vracení příjmu (Vratka výdejky), pokud není zadána vazba na konkrétní příjem se zobrazuje dotaz na zadání příjmu. V seznamu příjmů jsou nyní zobrazeny též příjmy uskutečněné vratkou výdejky.