Souhrn změn ve vydání 20090930

vydání: 20090930 - verze: 12

Export a komprimace ZIP

Při exportu dat do souboru nebo do přípony mailu příkazem Soubor/Export dat... lze zvolit komprimaci výsledného souboru do ZIP archivu.

Daňová evidence

Oprava seznamu Předkontace v prvotních dokladech a v předkontaci Nastavení automatických předkontací v agendě Banka.

Doklady

Při vystavení skladového dokladu k faktuře (zakázce a naopak) se nebude přepisovat hodnota pole Text a Komentář pokud je tato hodnota vyplněná šablonou.

Oprava chybové hlášky při vystavení penalizačních faktur (neuhrazené po splatnosti).

Tip

Pokud používáte vydání 20090924 a novější, můžete stáhnout aktualizaci příkazem menu Nápověda/Vyhledat aktualizace.