Souhrn změn ve vydání 20090708

vydání: 20090807 - verze: 12

Adresář

V detailu osoby, která má nadřízenou firmu, jsou na kartě souvislosti dvě nová zobrazení: Všechny doklady nadřízeného kontaktu a Všechny doklady nadřízeného kontaktu pro tuto osobu.

Evidence majetku

Období u odpisových plánů ve firmách s hospodářským rokem se přizpůsobuje kalendářnímu období.

Prodejna - NOVINKA

Modul Prodejna je v tomto vydání již funkční. Modul má zcela nový design. Umožňuje použití druhého monitoru místo zákaznického displeje (tato možnost je však samozřejmě zachována). Lze definovat tlačítka a jejich funkce a přiřazovat funkce klávesovým zkratkám. Okno prodejny rozpoznává zadání kódu čtečkou, takže již není potřeba políčko pro zadání kódu. Namísto něj má prodejna obvyklou tabulku do které lze zadávat položky i bez čtečky. Seznam zboží nyní zobrazuje naráz katalog, ceny i stav skladem, takže již nejsou potřeba 3 samostatné seznamy. Okno pohybů nabízí nejen přehledy dokladů, ale i součty tržeb za období a prodavače. Přehledy lze tisknout.

Další novinkou je možnost otevřít naráz více prodejů (můžete obsluhovat více zákazníků naráz) a platit je v libovolném pořadí. Kromě prodejů můžete stejně snadno i nakupovat prostřednictvím stejného okna.

V modulu Prodejna ještě chybí vracení položek z konkrétních dokladů, vracení DPH a vystavování zakázek. Tyto funkce dokončíme v nejbližší době.

 

Sklad

Důležitá změna:

Pokud v dokladu zvolíte příkaz "Vystavit výdejku (vydává se)" nebo "Vyskladnit (VYDÁNO)" pokusí se Vario rezervovat vydávané položky. Pokud se nepodaří rezervovat všechny položky zobrazí se informace o dostupnosti zboží a dotaz s výběrem ze dvou možností:

1) Pokračovat ve výdeji a vydat pouze položky, které jsou k dispozici. V tomto případě dojde k částečnému plnění (pouze množství, které lze rezervovat).

2) Nepokračovat. V tomto případě se nic nezmění - ani stav položek ani není vystavena výdejka.

Rezervace před výdejem byla zatím dostupná pouze u zakázek s příznakem "Dodat najednou", zde ovšem není k dispozici možnost částečného plnění.

Oprava

Výdej sad ze zakázky prostřednictvím funkce Vystavit výdejku k ... vkládal do položek výdejky produkt sady, nikoli materiál.

Produkt odkazy

Na kartě Ostatní v detailu produktu je nový pohled Odkazy. V tabulce odkazů lze vyplnit libovolný počet URL odkazů na obrázky, webové stránky, dokumentaci nebo jiné zdroje, které si uživatelé nastaví v číselníku Katalog odkazy.

Dialogové okno Katalog a sklad

Drobná úprava - po zadání kódu čtečkou se přesune kursor na položky. Při zadání dalšího kódu se původní EAN přepíše novým.

Účetnictví

Úpravy přiznání k DPH týkající se vyplnění řádku 24 a vystavení interního dokladu. Na přiznání k DPH ještě pracujeme, jsou známé problémy s vystavením příkazu.

Vario 12 nyní podporuje registraci plátce DPH nejen v zemích EU ale i ve Švýcarsku (do dalších DIČ naší firmy se přidá DIČ začínající na "CH").

Úkoly

Okno připomenutí lze minimalizovat.

Do detailu úkolu byla doplněna pole Předpokládaný čas a Datum zahájení.

Ostatní

Exporty dat

V menu Soubor/Export dat je nová položka Průvodce exportem. Průvodce umožňuje export dat zobrazených v tabulce agendy (případně vybraných dotazem) do txt, csv, mdb nebo dbf souborů. Uživatel si může vybrat, která pole chce exportovat. Takto definovaný export lze uložit pro opakované použití.

Exporty pro Word

Byly přepracovány šablony .DOT pro funkci "Dopis pro Word". Vario nyní obsahuje ve složce ...Moduly\Vario\Exporty tři šablony Příklady.dot, Dopis.dot a Smlouva.dot. V menu Soubor/Export dat jsou (v agendě Adresář a Zakázky) nové exporty Word - Dopis, Word - Smlouva a Word - Dokument. První dva jsou svázány se vzorovými šablonami Dopis.dot a Smlouva.dot, třetí nemá definovanou šablonu a umožňuje tak uživateli zvolit si vlastní .DOT soubor během exportu.

Funkce exportu do Wordu nyní používá syntaxi "asp" značek "<% Výraz %>." Původní možnost definice pojmenovaných polí zůstává, ale nové značky mají více možností. Lze jimi definovat nejen hodnoty polí ale i funkce stejným způsobem jako v šablonách e-mailů. Příklady naleznete v soboru Příklady.dot.

Dialogová okna pro výběr dokladů

V dialogových oknech pro výběr dokladů, ve kterých se zobrazují doklady bez ohledu na stav nebo jiné omezující kriterium, se nyní zobrazují jen doklady za jeden rok. Díky tomu seznam kratší a nezobrazuje neaktuální doklady. Rok lze pohodlně přepínat.

Oprávnění pro správu Varia

Pokud se podaří nastavit oprávnění pro správce Varia tak "šikovně", že žádný z uživatelů nemá oprávnění, zobrazí se varovná hláška a správa systému je povolena.

Ukládání velikosti oken

Dialogová okna detailu Firmy a Dokladu ukládají a obnovují naposledy nastavenou velikost. Velikost se ukládá pouze u záložek u kterých to má význam a obnovuje se při přepnutí záložky. Pokud si například upravíte tabulku položek a zvětšíte okno tak, abyste viděli všechny sloupce, uloží se velikost okna a obnoví se příště při přechodu na kartu položek. Analogicky to platí pro kartu Deníku, úkolů atd.

Sjednocení menu pro vystavení dokladů

Příkazy menu Agenda v agendách Zakázky, Vydané doklady, Objednávky, Přijaté doklady, Pokladna a Skladové doklady byly sjednoceny a doplněny o položky, které má smysl mít při ruce v obou agendách (například vystavení příjemky k zakázce je dostupné v agendě Zakázky i Skladové doklady).