Souhrn změn ve vydání 20091104

vydání: 20091104 - verze: 12

Banka - sdružování úhrad na příkazu

Vario nově podporuje sdružování plateb na platebních příkazech. Příkaz se vystaví standardním způsobem. Potom se v místní nabídce nad položkami zvolí příkaz Sdružit platby.... Otevře se dialogové okno, které zobrazuje všechny položky příkazu, u kterých se opakuje stejné číslo účtu.

Například na výpisu jsou dvě úhrady na účet 5555555 a dvě na účet 59-8424463634:

  Variabilní symbol Číslo účtu Kód banky Konstantní symbol Specifický symbol Částka
X 9665510 5555555 3800     1 120,00
X 695552 5555555 3800     680,88
X 258889 59-8424463634 0986     7 503,86
X 90877 59-8424463634 0986     20 198,00

 

V okně zaškrtnete položky, které chcete sdružit.

Položky v příkazu zůstanou, ale objeví se u nich příznak Sdružená platba=Ano.

Uvede se jeden (poslední) z Variabilních symbolů na všech položkách (za každé číslo účtu). Variabilní symbol můžete přepsat na jedné z položek, příkaz nabídne jeho aktualizaci na ostatních sdružených položkách se stejným číslem účtu (ano-nevyhledává doklad, jen změní VS na všech sdružených položkách k danému účtu, ne-vyhledá doklad a odpojí položku).

Sdružení lze zrušit příkazem Zrušit sdružení z místní nabídky.

Při vytištění příkazu nebo odeslání homebankingem se sdružené položky se stejným VS a číslem účtu odešlou jako jeden řádek.

Při načtení výpisu homebankingem se položka výpisu automaticky rozdělí a úhrady za jednotlivé doklady se spárují s příslušnými doklady.

Související knihy pro zápočet

Při vzájemném zápočtu dokladů příkazem Uhradit vyrovnáním proti závazku/pohledávce se vybírá kniha, do které se má vystavit interní doklad. Nyní lze tuto knihu nastavit v možnostech knihy v seznamu související knihy (nastavuje se souvislost Faktura - Interní doklad pro knihu v agendě Přijaté/Vydané doklady).

Příklad nastavení:

Typ souvislosti Související kniha
Faktura přijatá - Interní doklad Interní doklady - zápočty

Katalog - varianta produktu do popisu položky na dokladu

Pokud chcete uvést variantu produktu v popisu položky, uvedete v popisu v katalogu zástupný text <Varianta>.

Například:

Bunda Alpin <Varianta>

se vloží do dokladu jako

Bunda Alpin XL

Objednávky

Při fakturaci nebo příjmu zboží z objednávek, prostřednictvím funkce Vystavit příjemky k objednávkám, se nyní nabízí uzavření objednávky při částečném plnění. Pokud je například objednáno 30 ks, ale přijme se jen 25 ks, zobrazí se dotaz, zda se má objednávka uzavřít. Pokud již dodavatel nedodá zbývajících 5 ks odpovíte, ano uzavřít. Tím se změní množství na objednávce na 25 a uvede se příslušný stav (PŘIJATO - OK). Pokud bude zbytek dodán, provede se částečné plnění a zbytek bude možné přijmout později.

SDK a Access 2007

SDK nebylo možné použít s Accessem 2007. Nyní lze otevírat databázi příkladů i ladění. Lze též upravovat tiskové formuláře, ale možnosti vývoje jsou omezené. Hlavním problémem je nedostupnost menu a panelů nástrojů Varia, což znemožňuje spouštění funkcí a otevírání náhledů na upravované tiskové formuláře.