Souhrn změn od vydání 20090208 do 20090215

vydání: 20090215 - verze: 12

Toto vydání je v režimu pilotních implementací. V tomto režimu odstraňujeme chyby a nedostatky zjištěné v reálném provozu a dolaďujeme funkčnost na základě praktických zkušeností uživatelů. Změn je mnoho, uveřejňujeme je souhrnně a méně významné změny neuvádíme.

Upozornění - změna datové struktury od vydání 20090212

Při aktualizaci vydání nižších než 20090212 dojde v průběhu aktualizace k aktualizaci datové struktury. Na rozdíl od Varia 11 se automaticky zaktualizuje i datová struktura na SQL serveru. Je však vyžadováno aby uživatel, který aktualizuje data, znal přihlašovací jméno a heslo administrátora SQL serveru (resp. uživatele s dostatečným oprávněním). Aktualizace dat vyžaduje výhradní přístup - ostatní uživatelé musí zavřít Vario.

Postup je následující: stáhnete a nainstalujete aktualizaci obvyklým způsobem. Při instalaci se pouze zkopírují nové soubory aplikací do profilů, které jsou dostupné na počítači, na kterém jste spustili setup (obdoba síťové instalace z V11). První uživatel, který spustí Vario nad profilem se zaktualizovanou instalací zaktualizuje nejen svůj počítač, ale i datový profil.

Proto doporučujeme, aby aktualizaci prováděl správce tak, že nainstaluje aktualizaci a bezprostředně potom spustí Vario, čímž zaktualizuje data v daném profilu.

Přehled změn

Adresář

Nastavení "Při vložení na doklad zobrazit pole" rozšířeno o možnost zadat libovolné pole.

Banka

Průvodce dokončením úhrad - přidán krok ostatních závad, kde se zobrazí seznam přijatých dokladů s přeplatkem a záloh s nedoplatkem.

Evidence majetku

Opraven výběr majetku pro hromadnou operaci (bylo nutno zrušit výběr nebo vybrat vše aby bylo možno změnit výchozí výběr).

Sklad

V menu Agenda je nová funkce pro založení skladových karet. Funkce umožňuje zapsat do skladu nové produkty z katalogu, aby se u nich dala nastavit nákupní strategie. To je potřeba u produktů objednávaných nákupní strategií podle bodu objednání.

V možnostech knihy lze nastavit výchozí stav skladových položek. Můžete tak například nastavit, že při vložení zboží do faktury se položka automaticky rezervuje.

Detail produktu - doplněn sloupec Varianta do přehledů na kartě Doklady.

Doplněna možnost otevírat možnosti datových zdrojů při nastavování Variant v katalogu.

Volba Nefakturovat na příjemkách a výdejkách se nyní akceptuje v dialozích pro výběr dokladů k fakturaci.

Nové zobrazení "Nefakturované skladové příjemky po dokladech" (funkce fakturovat příjeky/výdejky) umožňuje i fakturaci dokladů, které nejsou ve stavu fakturovat.

Řada drobných úprav v uživatelském rozhraní možností ceníku a průvodce přepočtem.

Účetnictví

Při kompenzacích se automaticky zapisuje souvislost "vyrovnání" mezi vybranými doklady.

V okně možností předkontací se v zobrazení všech knih zobrazí sloupec kniha.

Vydané doklady

Text penalizační faktury při fakturaci penále za neurazený dluh opravena z "penále za pozdní úhradu".

Pokud je zvoleno zobrazení "... po položkách" bude se aktualizovat zobrazení po přidání/odstranění položek (platí pro všechny agendy dokladů).

Změna množství a přepočet ceny: cena v ceníku je nyní závislá na množství, proto se při změně množství zjišťuje v ceníku nová cena. Pokud produkt nemá cenu v ceníku cena se změně množství nastavila na 0. Nyní se v tomto případě ponechá zadaná cena.

Zakázky

Oprava při zadání požadované zálohy (storno - nelze změnit hodnotu) a doplněny kontroly zadané částky.

Ostatní

Doplněny seznamy výchozích hodnot různých polí při nastavování šablon.

Doplněna možnost otevírat možnosti datových zdrojů při nastavování číselníku k poli.

Připraveno nastavení tisku datových listů se součty a seskupením (zatím se neprojeví při tisku, viz menu seznam zobrazení / Rozvržení pro 'Název zobrazení' / Nastavit rozvržení pro tisk...).