Souhrn změn ve vydání 20090622

vydání: 20090622 - verze: 12

Adresář

Do poboček, do adresy sídla, se nyní přenáší adresa sídla nebo adresa centrály. V předchozích vydáních se přenášela pouze adresa sídla.

Banka

Okno pro výběr dokladů k úhradě nyní nabízí též doklady s přeplatkem.

Průvodce importem výpisů z banky neprovádí kontrolu na povolené měny a povinnost zadaného variabilního symbolu.

Sklad

Po vrácení zrušení příjmu na příjemce se nastaví stav POZVRZENO jen pokud existuje Objednávka. Pokud neexistuje nastaví se stav Přijímá se. V předchozím vydání se vždy nastavil stav POTVRZENO.

Byly opraveny součty množství v tiskovém formuláři Dodací list (přičítaly se kusy za jednotlivé rozepsané položky jako sériová čísla, šarže apod.).

Doklady

Seznam Účtování nabízí pouze položky povolené k dokladu v daném stavu.

Tisk

Okno tisk umožňuje nyní odeslání jednotlivých dokladů. V předchozím vydání se všechny doklady ve výběru odesílaly naráz.

Instalace

Vytvořit nový profil se všemi potřebnými soubory lze nyní jednoduše spuštěním programu ze složky Servis\VytvoreniProfilu instalačního CD.