Mzdy - Změny ve výpočtu náhrady při karanténě

vydání: 20091021 - verze: 12

V souvislosti s přijetím zákona č. 326/2009 se s platností od 9.10.2009 mění:

Náhrada mzdy při karanténě

Dosud podle ustanovení § 192 odst. 2 zákoníku práce platilo, že náhrada mzdy nebo platu po dobu prvních 3 pracovních dnů, resp. tzv. placených svátků při karanténě příslušela ve snížené výši 25% průměrného redukovaného výdělku. Z důvodu, že karanténa je opatřením podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a často vůbec nesouvisí se zdravotním stavem zaměstnance (navíc případů nařízení karantény se nevyskytuje příliš mnoho), novela zákoníku práce uvedenou karenční dobu zcela odstraňuje. To znamená, že zaměstnanci bude náhrada mzdy příslušet již od prvního pracovní dne karantény ve výši 60% průměrného redukovaného výdělku. Dochází tím i k určitému zjednodušení právní úpravy, neboť snížená sazba náhrady mzdy se vypouští.

Přechodné ustanovení

Jestliže připadá některý z prvních 3 pracovních dnů na den nabytí účinnosti zákona, novela se již uplatní. To platí jak pro dočasnou pracovní neschopnost, tak i pro karanténu.

Výpočet Karantény je upraven tak, že pokud vznikne událost od 9.10.2009 a později, proběhne výpočet korektně, tzn. i za první 3 pracovní dny se vyplatí 60% průměrného redukovaného výdělku. Stejně jako dosud bude uživatel vyzván k zadání počtu hodin v prvních třech směnách, které se mají zaplatit. Pokud událost vznikne 7. nebo 8.10.2009, je nutné zadat MS Karanténa na dvakrát - uživatel bude upozorněn hláškou - a to tak, jako by se jednalo od 9.10.2009 o novou událost (nutno změnit i pole Práce neschopen od: 9.10.2009, POZOR - pole Dny náhrady NEMĚNIT). Při výpočtu mzdy se objeví hláška s výzvou k zadání hodin v prvních 3 dnech na každou MS Karanténa zvlášť, tzn. při plném úvazku 8 hodin denně a začátku karantény od 7.10. uživatel doplní při první hlášce 16 hodin (7.-8.10.) a při druhé hlášce 8 hodin (9.10.).