Mzdy - Úpravy tiskových formulářů

vydání: 20091014 - verze: 12

TF  Příloha k žádosti o nemocenské dávky

Byla doplněna hláška: "Rozhodné období důchodce začíná dnem začátku důchodu - dd.mm.rrrr. Upravte příjem a vyloučené dny v období mm/rrrr", tj. v případě, že zaměstnanci v průběhu pracovního poměru vznikl nárok na plný nebo částečný invalidní důchod takto: "Rozhodné období důchodce začíná dnem začátku důchodu - dd.mm.rrrr. Upravte příjem a vyloučené dny v období mm/rrrr. Pokud chcete rozhodné období jiné, upravte jeho začátek přes Zobrazit a Detail v poli Rozhodné období od." Protože se rozhodné období načítalo za více než 12 kal. měsíců, lze upravit jeho délku a současně se upraví vyměřovací základy a vyloučené dny.

 

TF ELDP - roční

Bylo upraveno správné načítání kalendářních dnů v případě Souběhu, a to konkrétně u nepojištěného poměru (např. celý rok Rodičovská dovolená). Správně má být v poli Dny nula, dříve se načítaly všechny kal. dny jako u souběžného poměru, který byl pojištěn (zpravidla DPČ).