Souhrn změn ve vydání 20091029

vydání: 20091029 - verze: 12

Adresář - založení firmy načtením údajů z Internetu

V menu agendy Adresář je funkce Údaje kontaktů z rejstříků MFCR, pomocí které lze načíst rejstříkové údaje firmy a přímo založit nový kontakt do Adresáře s vyplněnými údaji.

Nyní lze při založení kontaktu rovněž předvolit údaje Odběratel a Dodavatel.

Sklad - naplnit sklad z katalogu

Funkce agendy Sklad Naplnit sklad z katalogu byla upravena tak, aby bylo možné přidat nejen nové produkty, ale i nové varianty produktů.

U produktů, které používají Varianty (číselník variant nebo katalog variant), je v seznamu rozepsán seznam variant, které nemají skladové karty.

Produkty, které používají Variantu typu strukturovaného klíče se nabízejí vždy, protože množství možných kombinací nedovoluje jejich rozpis. Při výběru takového produktu se zobrazí další okno, ve kterém lze vytvořit požadované kombinace složeného klíče varianty.

V seznamu produktů je nový sloupec Poznámka, ve kterém je informace, proč je produkt v nabídce. Jsou zde 4 možnosti:

  • Nepoužívá varianty - produkt není ve skladu a nepoužívá varianty.
  • Nová varianta strukturovaný klíč - produkt není ve skladu a používá varianty.
  • Nová varianta - produkt nebo jeho varianta není ve skladu, nepoužívá strukturovaný klíč.
  • Přidat strukturovaný klíč - produkt je ve skladu, ale používá varianty typu strukturovaný klíč.