Přesun databází Varia z MSSQL2000 na MSSQL2008 a instalovaná verze MSSQL2008

vydání: 20091112 - verze: 12

Na stránce http://www.altusvario.cz/faq/sql-server/presun-databazi-varia-z-mssql2000-na-mssql2008-a-instalovana-verze-mssql2008 je k dispozici dokument popisující požadovanou verzi MSSQL2008 pro databáze připojené z MSSQL2000.