Mzdy - Změny ve výpočtu Náhrady při dočasné pracovní neschopnosti

vydání: 20091124 - verze: 12

V souvislosti s přijetím zákona č. 326/2009 se s platností od 9.10.2009 mění:

Limitování doby prvních tří směn bez náhrady mzdy

Podle dosavadní právní úpravy uvedené v § 192 odst. 1 věta druhá zákoníku práce náhrady mzdy nebo platu nepřísluší za první 3 pracovní dny (směny) dočasné pracovní neschopnosti (to platí i pokud jde o svátky, za které přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu plat, resp. mzda, nekrátí – tzv. placené svátky). Podle nově doplněné věty druhé v § 192 odst. 1 náhrada mzdy nebo platu nepřísluší za první 3 pracovní dny (resp. tzv. placené svátky) dočasné pracovní neschopnosti, nejvýše však za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn.

To znamená, že od 25. hodiny zaměstnanci náhrada mzdy napříště přísluší.

Přechodné ustanovení

Jestliže připadá některý z prvních 3 pracovních dnů na den nabytí účinnosti zákona, novela se již uplatní.

Provedená úprava

Pro výpočet náhrady při dočasné pracovní neschopnosti u provozů s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby byla tato úprava automaticky provedena do aktualizace Varia. Pro potřeby zpracování mezd je nezbytné definovat rozvrhy pro následující období nejpozději před vytvořením mezd na toto období. Do rozvrhu se plánují pracovní směny bez ohledu na předpokládanou nepřítomnost jednotlivých zaměstnanců.