Souhrn změn od vydání 20090219 do 20090223

vydání: 20090223 - verze: 12

Toto vydání je v režimu pilotních implementací. V tomto režimu odstraňujeme chyby a nedostatky zjištěné v reálném provozu a dolaďujeme funkčnost na základě praktických zkušeností uživatelů. Změn je mnoho, uveřejňujeme je souhrnně a méně významné změny neuvádíme.

Přehled změn

Přijaté doklady

Do menu Agenda doplněna nabídka Vystavit fakturu podle.

Sklad

Lze měnit množství i u položek, které nejsou ve stavu koncept.

Doplněn číselník Umístění.

Výchozí stavy skladových položek se nastavují též při vystavení dokladů pomocí funkce fakturovat...

Odstraněno nastavení "Slevy uplatnit automaticky" (projeví se jen u nových instalací). Nastavení nemá význam, slevy se uplatňují automaticky vždy.

Účetnictví

Zobrazení Účetní kniha - oprava formátu měny na standardní + 2 des. místa.

Zakázky

V průvodci plněním zakázek doplněna místní nabídka pro filtrování a řazení tabulky.