Název souboru při exportu TF do PDF a dalších formátů

vydání: 20090403 - verze: 12

Dosud byl výchozí název souboru název reportu.

Nově se nejprve zjišťuje zda report neobsahuje prvek s názvem SouborExportu. Pokud ano tak se použije hodnota v něm uvedená.

Pokud ne, zjišťuje se zda report obsahuje prvky Doklad a Cislo_dokladu. Pokud ano bude soubor pojmenován např. Faktura-20080001.pdf.

Pokud výše uvedené prvky report neobsahuje použije se název reportu (tak jako v předchozích vydáních).