Souhrn změn ve vydání 20091112

vydání: 20091112 - verze: 12

Najít a nahradit

Byla přepracována funkce Najít (Ctrl+F) a Najít a nahradit (Ctrl+H). Funkci nahradit nyní můžete používat mimo jiné nad položkami dokladu. Například pokud potřebujete hromadně změnit sklad u všech položek dokladu: otevřete doklad, karta Položky, vyberete sloupec Sklad, stisknete Ctrl+H a do pole Nahradit vložíte název nového skladu a klepnete na Nahradit vše.

Sklad

Vrácení pohybu na výdejce vynuluje částky, ale nepřepočte součet dokladu. Přepočtení je opraveno.

Dialogové okno pro zadání umístění bylo přepracováno.

Zakázky

Do tiskového formuláře Zakázka bylo přidáno pole Měna.

Soubor/Nový...

Vystavení nového záznamu podle záznamu v knize s více číselnými řadami nezobrazí dotaz na typ nového záznamu - vystaví se záznam stejného typu jako je vzorový záznam. Tento způsob byl změněn, dotaz se nyní zobrazuje, aby bylo možné zvolit jiný druh cílového dokladu.

Hromadný email

Při generování hromadných e-mailů v agendě Adresář se nyní kontroluje formální správnost emailové adresy. Na chybně zadané adresy se mail neodešle, uživateli se zobrazí seznam chybných adres.