Souhrn změn ve vydání 20090427

vydání: 20090427 - verze: 12

Adresář

Na kartě Ostatní je nová položka Sdružení, do které je možno přiřadit firmy patřící do sdružení. Na kartě Souvislosti je zobrazení Sdružení, kde je možno zobrazit do jakých sdružení daný kontakt patří. Předpokládá se, že se založí "účelový" kontakt s názvem sdružení a vyplní se seznam firem, které do tohoto sdružení patří. Sdružení mohou vznikat např. za účelem realizace stavební zakázky.

Sklad

Opravena chyba ODBC timeout při opravě ceny na příjemce nebo vratce výdejky nad daty na SQL serveru.

Při přepočtu počítaného ceníku, kdy je zadáno překrývající se období se překrývané období zkrátí a přepočtou se ceny. V předchozích vydáních se pouze zkrátilo období.

Účetnictví

Úprava funkce přiřazení uhrazené zálohy s Daňovým dokladem o přijetí platby k faktuře, tak aby správně rozdělovala zdaněné úhrady u částečně hrazených záloh.

Ostatní

Dialogové okno O aplikaci zobrazuje další údaje o prostředí, jak například verzi MS Access, složku aplikace a složku sdílených binárních komponent. Údaje lze kopírovat (Ctrl+C).