Prodej a nákup – stav položky dokladu

Sklad

Jakmile na kartě Položky vložíte produkt, který není typu Služba, doplní se automaticky název skladu. Typ skladu se doplní VŽDY – je vynucen při vložení produktu, lhostejno, je-li v detailu Produktu na kartě Obecné pole Výchozí sklad vyplněno. Systém doplní typ skladu, který je definovaný první v pořadí. Sklady se dají nastavit ke knize, čili knize Zakázek, Faktur a Pokladně. U Služby naopak Sklad vložit nejde. K dispozici je také možnost definovat na jednom skladu různé účty skladu podle typu produktu.

Sklad na položce dokladu není možné změnit, pokud je položka svázána s jiným dokladem. Na příjemce (nebo na objednávce) však lze typ skladu změnit i pokud byla položka svázána s jiným dokladem. Změna se promítne do všech dokladů spojených s položkou, na které byl sklad změněn. Pokud je některá se svázaných položek rozdělená (například kvůli částečnému plnění), změna skladu není možná.

Stav skladové položky

  • Při prodeji může být výchozím stavem skladové položky koncept, tzn., že skladová položka nemá na nic žádnou vazbu, takže ji lze libovolně měnit. Bez obav můžete změnit Produkt, Sklad, Množství. Všechny ostatní stavy jsou v současné chvíli restriktivní, tzn., jakmile je položka v jiném stavu než koncept, pak už v podstatě nelze měnit Produkt ani Množství, změnit můžete jen Cenu.
  • Při vystavení objednávky může být položka také nejdříve ve stavu koncept (vystavíte-li objednávku pomocí Průvodce vystavením objednávek je stav OBJEDNÁNO). Hotové položky můžete "překlopit" do stavu OBJEDNÁNO. Znamená to, že jste vytvořenou objednávku poslali dodavateli. Když potvrdí dodávky zboží, položku si přepnete do stavu POTVRZENO. Tento stav znamená, že se zbožím můžete počítat, že je na cestě (poznamenejte si předpokládané datum dodání). Stav POTVRZENO je čistě interní informace o tom, že byl dokončen určitý krok → objednávka byla odeslána, pak následuje druhý krok → objednávka byla potvrzena.
  • U následného příjmu máte možnost nastavit stav na přijmout (fakturovat), což je pokyn, že se doklady mají nabídnout k vystavení příjemky nebo faktury. Stav přijmout prvotně znamená pokyn, že někdo jiný může vystavit příjemku. Přijímat lze objednávky i položkově. To znamená, že nevybíráte objednávku, kterou chcete přijímat, nýbrž konkrétní položky a to i z více různých objednávek.
  • Stav přijímá se znamená, že příjemka byla vystavena, že položka dokladu má na "druhé straně" příjemku.

Ovlivnění výchozího stavu skladové položky

V možnostech knihy lze nastavit výchozí stav skladových položek. Můžete tak například zajistit, že při vložení zboží do faktury se položka automaticky rezervuje.

 

Související dokumenty