Faktura přijatá od neplátce DPH

Jak správně zapsat fakturu přijatou od neplátce DPH?

Faktura od neplátce DPH je z pohledu daně z přidané hodnoty nedaňový doklad. Pokud chcete takovou fakturu vystavit, v poli DPH doklad na kartě Obecné vyberte z nabídky ComboBox - Nabídka volbu Nedaňový doklad.

Dialog Doklad, karta Obecné

 

  • Všimněte si, že na kartě Obecné chybí pole DUZP. Zároveň na kartě Položky "zšedla" pole sloupců Sazba DPH a DPH (nelze je vyplnit – jsou neaktivní).
  • Pokud se přepne DPH doklad na nedaňový doklad, přepíše se sazba DPH v existujících položkách na 0.

Dialog Doklad, karta Položky

Označení kontaktu s vyplněným DIČ jako neplátce DPH

V detailu kontaktu je zatrhávací pole Plátce DPH. Tento údaj se používá při vložení kontaktu do přijatého dokladu. Pokud není pole zatržené a jedná se o "tuzemský" daňový doklad, změní se typ daňového dokladu na Nedaňový doklad. Díky tomu lze označit dodavatele jako neplátce DPH i přes to, že má vyplněné DIČ. U odběratelů nemá hodnota pole Plátce DPH žádný význam.

 

Související dokumenty