Stavy položky objednávky pro funkci objednávání služeb

Tyto stavy jsou určeny pro funkci objednávání služeb (subdodávek). Položky zakázek obsahující neskladové položky (služby) je možno určit k objednání změnou stavu na objednat. Průvodce vystavením objednávek je nabídne k objednání, pokud se vystaví objednávka, změní se stav na OBJEDNÁNO. Po splnění objednávky se stav nastaví na DODÁNO. Stavy se mění současně na položce zakázky a objednávky.

 Tak jako u ostatních stavů neskladových položek nemůže stav nabývat více hodnot zároveň a nelze provádět částečné plnění. Tyto možnosti mají pouze stavy u skladových položek.

 

Nad položkou objednávky, která neobsahuje skladovou položku, jsou k dispozici 2 stavy:

OBJEDNÁNO Nabízí se pouze pokud je stávající stav prázdný.
DODÁNO Nabízí se pouze nad stavem OBJEDNÁNO.

 

Položky ve stavu OBJEDNÁNO lze vrátit do prázdného stavu, lze je fakturovat nebo přepnout do stavu DODÁNO.

Položky ve stavu DODÁNO lze vrátit do stavu OBJEDNÁNO a lze je fakturovat.

 

Související dokumenty