Převod tiskových formulářů z Varia 11

 

Nejprve zvažte, zda převádět formulář z Varia 11 nebo jej vytvořit znovu. Pokud se jedná o upravený standardní tiskový formulář (například fakturu, dodací list), bude lepší a mnohdy jednodušší vytvořit nový tiskový formulář na základě faktury pro Vario 12. Převedená faktura totiž nebude mít nové vlastnosti faktur z Varia 12 (například nastavitelné formáty adres, zobrazení správné částky k úhradě po odpočtu uhrazené zálohy atd.).
 

 

Na počítači, na kterém budete vyvíjet, musíte mít:
Microsoft Access
Vario 12
Doplněk SDK

 

Převod tiskového formuláře z Varia 11

 • Spusťte doplněk SDK (Nástroje/Doplňky/SDK).
 • Přejděte na kartu Tisk.
 • Klepněte na tlačítko Nový tiskový formulář, vyplňte všechny potřebné údaje (minimálně Tiskový formulář a Agenda) podle nastavení ve Variu 11 a klepněte na tlačítko OK.
  - alternativně -
  Najděte v tabulce tiskový formulář, který odpovídá tiskovému formuláři z Varia 11. Zkopírujte řádek s tiskovým formulářem do nového řádku (označte řádek voličem záznamů, Ctrl+C, označte nový řádek, Ctrl+V). Změňte název ve sloupci Tiskový formulář a název souboru ve sloupci Soubor.
  Tip: údaje můžete také vložit z tabulky Tiskove_formulare z Varia 11, údaje jsou kompatibilní (tabulku si můžete např. propojit do vlastní databáze a filtrovat na vlastní tiskové formuláře).
 • Klepněte na tlačítko Upravit tiskový formulář.
 • Zobrazí se dialogové okno pro výběr souboru - šablony. Vyberte šablonu Vzor_Tiskovy_formular.mda.
 • Po potvrzení se vytvoří aplikace tiskového formuláře do složky tiskových formulářů příslušné agendy. Aplikace se otevře jako hlavní databáze.
 • Odstraňte objekt report. Z aplikace tiskového formuláře z Varia 11 naimportujte do aplikace všechny potřebné objekty.
 • Pozor, v databázi ponechte modul kódu mTiskovyFormular. Všimněte si, že funkce OtevritTiskovyFormular v tomto modulu má jiné parametry a jinou návratovou hodnotu než ve Variu 11. Tuto funkci nesmíte z Varia 11 převzít (pozor, abyste ji po importu neměli v aplikaci 2x). Pokud v ní má váš formulář nějaký vlastní kód, přepište ho do této nové funkce.
 • Otestujte zda formulář funguje (návod na ladění a úpravy je v článku Vytvoření nového tiskového formuláře).
 • Nezapomeňte opravit dotazy a pole podle nové datové struktury Varia.
 • Odstraňte kompilační chyby a případně upravte design do stylu Varia 12. Podrobný popis naleznete v dokumentu Převod modulu z VARIO 11 do VARIO 12. V tomto článku naleznete též návod na distribuci a instalaci tiskových formulářů ve Variu 12.