Instalace a nastavení modulu (agendy) Evidence smluv

Obsah:

Instalace

Automaticky generovat kalendář

V možnostech nastavení knihy agendy Evidence smluv naleznete funkci CheckBox - Zatržítko Automaticky generovat kalendář (obr. 1).

Jestliže je funkce aktivována zatržítkem a jsou splněny podmínky, že i) smlouva není ukončená na kartě Obecné (pole Datum ukončení), a že ii) položka je platná (pole Platnost od-do), nemusíte ke každé smlouvě dopředu generovat kalendář.

Kalendář se automaticky vygeneruje až v dialogu Vytvoření dokladů (Agenda/Vygenerovat doklady...) použitím tlačítka Načíst doklady z vybraných knih...

Stačí vybrat knihu a pro smlouvy ze zvolené knihy, která má zatrženou volbu Automaticky generovat kalendář, se automaticky vytvoří kalendář, podle kterého se příkazem tlačítka Vystavit doklady vystavují doklady.

  • Vytvořené doklady naleznete v polích sloupce Číslo vystaveného dokladu v dialogu Kalendář.

Dialog Možnosti Vario

Obrázek 1: Dialog Možnosti Vario.

Nastavení složky záznamů agendy Evidence smluv

Pro každou agendu zvlášť lze nastavit Složka záznamů. V dialogu Možnosti Vario, v poli Složka záznamů, vyberete přednastavenou cestu nebo zapíšete vlastní cestu ke složce záznamů (viz dokument Složka pro ukládání dokumentů/záznamů).

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty