Instalace a nastavení agendy Datové schránky

Instalace

  • Modul Datové schránky instalujete pomocí funkce Nainstalovat rozšíření (karta Moduly).
  • Pro zajištění komunikace se serverem datových schránek je třeba mít instalovanou podporu prostředí .Net, která je k dispozici na stránce stažení software pod položkou Rozšíření .Net (knihovna pro volání .NET aplikací z Accessu). Instalační program Setup.exe automaticky zajistí registraci knihovny do OS Windows.

Nastavení složky záznamů agendy Datové schránky

Pro každou agendu zvlášť lze nastavit Složka záznamů (výchozí složka pro dokumenty), do které budou ukládány stažené přílohy. V dialogu Možnosti Vario, v poli Složka záznamů, vyberete přednastavenou cestu nebo zapíšete vlastní cestu ke složce záznamů (viz také dokument Složka pro ukládání dokumentů/záznamů). Podrobnosti k nastavení naleznete v dokumentu Nastavení datové schránky.

Vyžadovat přiřazení firmy k datové schránce

Viz dokument Nastavení datové schránky.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty