Instalace a nastavení modulu Prodejna

Modul Prodejna je součástí standardní instalace Vario.

  • Nastavení Možností Prodejny aktivujte klávesou F2 (nebo z menu místní nabídky). Po změnách nastavení doporučujeme modul Prodejna restartovat (otevřít a zavřít).
  • Globální nastavení proveďte pomocí dialogu Možnosti Vario. V dialogu k modulu Prodejna lze v podstatě nastavit jen oprávnění a adresu naší firmy na účtenkách (viz níže).
  • Pole se seznamem Produkt, Popis a Katalogové číslo respektují nastavení oprávnění k jednotlivým knihám agendy Katalog.
  • Aby modul Prodejna mohl spolupracovat s agendou EET, musíte mít 1. certifikát a registrovanou provozovnu, 2. konfigurované parametry EET, 3. ale také přidělené oprávnění k vystavování dokladů.

Formát adresy

Pomocí dialogu Možnosti Vario a funkce tlačítka Formát adresy dokladu... můžete nastavit formát adresy vaší firmy na účtenky (a doklady) odděleně. Nastavení naleznete na kartě Naše firma na doklad. Vpravo v seznamu vyberte formát Účtenka a nastavte formát adresy. Pokud není zadán žádný formát, použije se pro účtenky adresa pro Doklady. Díky tomuto nastavení lze pro účtenky zadat úspornější kontaktní údaje.

Seznam kontaktů a oprávnění ke knihám adresáře

V modulu Prodejna lze zobrazit seznam kontaktů (např. klávesou F6 z obrazovky prodeje/nákupu). Tabulka obsahuje kontakty ze všech adresářů. Uživatel, který nemá oprávnění ke čtení kontaktů z některého adresáře (tj. nemá nastaveno oprávnění ke čtení záznamů některé knihy agendy Adresář), neuvidí v tabulce všechny kontakty.

  • Toto se týká také seznamu produktů a zakázek v modulu Prodejna.
  • Kontakty, ke kterým nemá uživatel právo ke čtení, se nabízejí v rozbalovacích seznamech Kontakt (viz Vložení kontaktu) a uživatel je může vkládat do prodejny (stejně jako v případě dokladů v ostatních agendách).

Oprávnění k poli Produkt

Pole se seznamem „Produkt” (v položkách dokladu) a dialog Katalog a sklad respektují nastavení oprávnění k jednotlivým knihám agendy „Katalog”.

Nastavení souvisejících agend

Můžete chtít nastavit i vlastnosti ostatních agend a jejich knih, které Prodejna používá, zejména agendy Pokladna a Vydané doklady. Základní postupy a odkazy na konkrétní dokumenty nápovědy naleznete v článcích popisující jednotlivé funkce modulu Prodejna. Jestliže si nevíte rady, kontaktujte prosím linku podpory.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty