Zadávání zdrojů

Obsah:

Příprava

 • Před založením a vyplněním záznamu Zdroj je důležité připravit si ceník (neplatí pro zadávání zdrojů v modulu „Servis”).
 • V záznamu Zdroj je též nezbytné definovat pracovní doby (kromě typu zdroje „Dovednost”).
 • Nový záznam v tabulce agendy vytvoříte například klepnutím na tlačítko Nový záznam Nový záznam na panelu nástrojů.

Popis dialogu Zdroj, karty Obecné

Detail dialogu Zdroj, karta Obecné

Obrázek 1: Detail dialogu Zdroj, karta Obecné.

 

Tabulka 1, obr. 1.: Detail dialogu Zdroj, karta Obecné.

POLE (FUNKCE) POPIS (VÝZNAM – SOUVISLOSTI)
Typ zdroje

ComboBox - Nabídka Zařízení (ZA), Přírodní zdroj (PZ), Osoba (OS), Lokace (LO), Finanční zdroj (FI), Dovednost (DO). Další typy odvozené od těchto základních lze přidávat v možnostech knihy pod položkou Plus Povolené záznamy (příklad „Technik údržby” na obrázku).

Typ záznamu

Poznámky

 • Typ zdroje Dovednost reprezentuje tzv. virtuální zdroj, který definuje vlastnost zdroje (např. jednotlivé profese, typy karosérií apod.).
 • Použití dovedností je možné v agendách a modulech, které s nimi dokáží pracovat (např. Výroba, Údržba, Půjčovna).
 • Jakmile zvolíte typ zdroje „Dovednost”, skryjí se karty „Dovednosti” a „Pracovní doby”.
 • Typu zdroje „Dovednost” je též nutné přiřadit ceník.
Zdroj Identifikátor záznamu „Zdroj” (viz nastavení: Číselné řady a Formát čísla).
Zdroje ceník ComboBox - Nabídka Ceník pro oceňování aktivit prováděných na zdroji. Poklepáním na modrý identifikátor ceníku v poli Zdroje ceník (v tabulce agendy nebo v detailu záznamu) otevřete dialog Zdroje – ceník, ve kterém můžete sledovat, kontrolovat, měnit a přidávat časovou platnost ceníků. Ke stejnému účelu slouží tlačítko Horní index
Dodržujeme standardní cenotvorbu Varia.
Vlastní Zatržítkem CheckBox - Zatržítko označíte vlastní zdroj. Jestliže pole zatržítkem nevyberete, jedná se o Kooperační zdroj.
Bez významu pro typ záznamu „Dovednost”.
Kontrolovat konflikty Zatržítkem CheckBox - Zatržítko povolíte kontrolování konfliktů při plánování zdrojů. Nastavení kontroly konfliktů je vhodné při ručním plánování aktivit do kalendáře zdroje. V okamžiku, kdy takto naplánujete aktivitu a jiná je s ní v konfliktu, systém informuje o existujících konfliktních aktivitách. Konfliktní záznam uložit povolí. Bez významu pro typ záznamu „Dovednost”.
Kniha Informace o názvu právě používané knihy v kontextu s detailem záznamu.
Referent ComboBox - Nabídka Autor poslední aktualizace záznamu.
Agenda Název agendy se doplní po vyhledání původu zdroje v poli „Záznam”.
Záznam Záznam agendy původu zdroje.  Vyvolá dialog Najít.
Položka Položka záznamu agendy původu zdroje.  Vyvolá dialog Najít.
Popis Popis zdroje
Údaj 1,2 Uživatelské údaje.
Počet 1,2 Uživatelské údaje.
Kontexty použití zdroje Zatržítkem CheckBox - Zatržítko vybrané agendy využijí definovaný zdroj s ceníkem.
Poznámka Uživatelské poznámky.
Zařazení... Libovolné zařazení podle skupin, kódu atd. (viz práce s Kategoriemi).

Karta Podrobnosti

 • Podrobné údaje o zdroji.
 • Karta je skryta pro zdroj typu „Dovednost” (DO).
 • Pole Kontakt na doklad, Kontakt umístění, Název kontaktu umístění, Jméno kontaktní osoby na umístění a Spojení na umístění zdroje zpřesňují informaci o umístění a budou dále využívána v agendách „Předpis údržby” a „Servisní tikety”.

Dialog Zdroj, karta Podrobnosti

Obrázek 2: Detail dialogu Zdroj, karta Podrobnosti.

Karta Dovednosti

 • Každý zdroj, který není typu Dovednost, může mít definované dovednosti.
 • Hodnota v poli sloupce Sklon k vytěžování určuje prioritu při plánování zdrojů s danou dovedností. Větší hodnota znamená větší prioritu. Přehled priorit v rámci dovednosti lze zobrazit na kartě Souvislosti výběrem položky „Zdroje s dovedností” ze seznamu „Zobrazit”.

Dialog Zdroj, karta Dovednosti

Obrázek 3: Detail dialogu Zdroj, karta Dovednosti.

Karta Pracovní doby

 • Definujte počátek a konec pracovní doby a počet zainteresovaných zdrojů.

Dialog Zdroj, karta Pracovní doby, dialog Nastavení pracovní doby

Obrázek 4: Detail dialogu Zdroj, karta Pracovní doby, dialog Nastavení pracovní doby.

 

Pracovní doby jsou úseky ohraničené definovanými hodnotami od a do, které rozhodují o tom, kdy se na daném počtu zdrojů dá pracovat (na který časový úsek může systém plánovat výrobu nebo jakoukoliv jinou aktivitu). Nastavení pracovní doby zdroje je zajištěno generátorem pracovních dob. Dialog Nastavení pracovní doby otevřete kliknutím na tlačítko Upravit pracovní doby...

 • V poli Datum od nastavte počáteční datum a v poli Datum do koncové datum. V poli Čas od nastavte čas, od kterého zdroj vykonává práci (čas počátku pracovní doby). V poli Délka pracovní doby v hod nastavte celkový čas, po který bude zdroj práci vykonávat. V poli Počet zdrojů zapište hodnotu vyjadřující množství zdrojů, které na výrobě bude zúčastněné (například počet zaměstnanců).
 • Tlačítkem Nahradit interval smažete veškeré záznamy v polích sloupců PočátekKonec pracovní doby a nahradíte je nově vygenerovanými. V případě použití tlačítka Doplnit interval zůstanou existující záznamy beze změn, prostě k nim nově vygenerované přidáte.
 • Nastavení pracovní doby zdroje je třeba uložit. Po uzavření dialogu Nastavení pracovní doby uložte dialog Zdroj tlačítkem Uložit a zavřít (viz Popis funkcí Panelu nástrojů v detailu záznamu).
 • Tabulka s počátkem a koncem pracovní doby včetně počtu zainteresovaných zdrojů je plně editovatelná.

 

Tabulka 2, obr. 4 – dialog Nastavení pracovní doby.

POLE POPIS
Datum od Zadejte ve formátu DD.MM.RRRR
Datum do Zadejte ve formátu DD.MM.RRRR
Čas od Zadejte ve formátu HH:MM
Délka pracovní doby v hod Zadejte ve formátu např. 8.
Počet zdrojů Počet zdrojů. 
Sudý – Lichý týden Nastavení pracovní doby CheckBox - Zatržítko platné buď pro sudý a nebo lichý týden.
Jen pracovní dny Nastavení pracovní doby CheckBox - Zatržítko jen v pracovní dny.
Pondělí – Neděle Nastavení pracovní doby CheckBox - Zatržítko pro konkrétní dny sudých, lichých týdnů, jen pracovních dnů.
Tlačítko Nahradit interval Odstraní všechny záznamy, které spadají do intervalu Datum od - Datum do a vygeneruje nové záznamy.
Tlačítko Doplnit interval Ponechá všechny záznamy, které spadají do intervalu Datum od - Datum do a vygeneruje nové záznamy.
Tlačítko Storno Uzavře dialog bez uložení změn.

Karta Počítadla

Pro každý zdroj lze definovat množinu počítadel (obr. 5) a tento zdroj s počítadly použít.

 • Například v agendě Půjčovna. Konkrétně v detailu záznamu Zápůjčka, na kartě Zápůjčka, v podřízené záložce Počítadla se zobrazují všechna definovaná počítadla zdrojů vybraných k zapůjčení.

Detail dialogu Zdroj, karta Počítadla

Obrázek 5: Detail dialogu Zdroj, karta Počítadla.

Karta Předpis údržby

Karta se objeví pouze tehdy, používáte-li modul Předpis údržby a pokud je vybrán kontext CheckBox - Zatržítko Údržba v sekci „Kontexty použití zdroje”. Viz karta Obecné – Zařízení (Údržba).

Detail dialogu Zdroj, karta Předpis údržby

Obrázek 6: Detail dialogu Zdroj, karta Předpis údržby.

Karta Půjčovna

Karta se objeví pouze tehdy, používáte-li modul Půjčovna a pokud je vybrán kontext CheckBox - Zatržítko Půjčovna v sekci „Kontexty použití zdroje”.

Detail dialogu Zdroj, karta Půjčovna

Obrázek 7: Detail dialogu Zdroj, karta Půjčovna.

Karta Souvislosti

V menu Zobrazit (obr. 8) jsou k dispozici tyto souvislosti:

 • Aktivity
 • Operace
 • Produkty
 • Půjčovna – Náklady a výnosy zdroje
 • Půjčovna – Náklady zdroje
 • Půjčovna – Výnosy zdroje
 • Servisní tikety
 • Zdroje s dovedností (např. pro zdroj typu Dovednost ukazuje zdroje, které mají tuto dovednost, viz karta Dovednosti)

V závislosti na typu zdroje se na kartě zobrazují související informace.

Dialog Zdroj, karta Souvislosti

Obrázek 8: Detail dialogu Zdroj, karta Souvislosti.

Další karty dialogu Zdroj

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty