Zadávání zdrojů

Příprava

  • Před založením a vyplněním záznamu Zdroj je důležité připravit si ceník (neplatí pro zadávání zdrojů v modulu Údržba).
  • V záznamu Zdroj je též nezbytné definovat pracovní doby (kromě typu zdroje Dovednost).
  • Nový záznam v tabulce agendy vytvoříte například klepnutím na tlačítko Nový záznam Nový záznam na panelu nástrojů.

Popis dialogu Zdroj, karty Obecné

Dialog Zdroj, karta Obecné

Obrázek 1: Dialog Zdroj, karta Obecné.

 

Tabulka 1, obr. 1.: Dialog Zdroj, karta Obecné.

Typ zdroje ComboBox - Nabídka Zařízení (ZA), Přírodní zdroj (PZ), Osoba (OS), Lokace (LO), Finanční zdroj (FI), Dovednost (DO). Další typy odvozené od těchto základních lze přidávat v Možnostech knihy pod položkou Plus Povolené záznamy.
Poznámka Typ zdroje Dovednost reprezentuje tzv. virtuální zdroj, který definuje vlastnost zdroje (např. jednotlivé profese, typy karosérií). Použití dovedností je možné v agendách a modulech, které s nimi dokáží pracovat (např. Výroba, Údržba). Jakmile zvolíte typ zdroje "Dovednost", skryjí se karty "Dovednosti" a "Pracovní doby".
Typu zdroje "Dovednost" je též nutné přiřadit ceník.
Zdroj Identifikátor záznamu "Zdroj" (viz nastavení: Číselné řady a Formát čísla).
Zdroje ceník ComboBox - Nabídka Ceník pro oceňování aktivit prováděných na zdroji. Poklepáním na modrý identifikátor ceníku v poli Zdroje ceník (v tabulce agendy nebo v detailu záznamu) otevřete dialog Zdroje – ceník, ve kterém můžete sledovat, kontrolovat, měnit a přidávat časovou platnost ceníků.
Vlastní CheckBox - Zatržítko označuje vlastní zdroj. Jestliže pole zatržítkem neoznačíte, jedná se o Kooperační zdroj.
Bez významu pro typ záznamu "Dovednost".
Kontrolovat konflikty CheckBox - Zatržítko Kontrolovat konflikty při plánování zdrojů. Nastavení kontroly konfliktů je vhodné při ručním plánování aktivit do kalendáře zdroje. V okamžiku, kdy takto naplánujete aktivitu a jiná je s ní v konfliktu, systém informuje o existujících konfliktních aktivitách. Konfliktní záznam uložit povolí.
Bez významu pro typ záznamu "Dovednost".
Kniha Kniha agendy.
Referent ComboBox - Nabídka Autor poslední aktualizace záznamu.
Agenda Název agendy se doplní po vyhledání původu zdroje v poli "Záznam".
Záznam Záznam agendy původu zdroje.  Vyvolá dialog Najít.
Položka Položka záznamu agendy původu zdroje.  Vyvolá dialog Najít.
Popis Popis zdroje.
Údaj 1,2 Uživatelské údaje.
Počet 1,2 Uživatelské údaje.
Poznámka Uživatelské poznámky.
Zařazení... Libovolné zařazení podle skupin, kódu atd. (viz práce s Kategoriemi).

Karta Podrobnosti

Karta je skrytá pro zdroje typu "Dovednost" (DO) a "Typ zdroje" (TZ).

Dialog Zdroj, karta Podrobnosti

Obrázek 2: Dialog Zdroj, karta Podrobnosti.

Karta Dovednosti

Každý zdroj, který není typu Dovednost, může mít definované dovednosti.

Dialog Zdroj, karta Dovednosti

Obrázek 3: Dialog Zdroj, karta Dovednosti.

Karta Pracovní doby

Dialog Zdroj, karta Pracovní doby, dialog Nastavení pracovní doby

Obrázek 4: Dialog Zdroj, karta Pracovní doby, dialog Nastavení pracovní doby.

 

Pracovní doby jsou úseky ohraničené definovanými hodnotami od a do, které rozhodují o tom, kdy se na daném počtu zdrojů dá pracovat (na který časový úsek může systém plánovat výrobu nebo jakoukoliv jinou aktivitu). Nastavení pracovní doby zdroje je zajištěno generátorem pracovních dob. Dialog Nastavení pracovní doby otevřete kliknutím na tlačítko Upravit pracovní doby...

  • V poli Datum od nastavte počáteční datum a v poli Datum do koncové datum. V poli Čas od nastavte čas, od kterého zdroj vykonává práci (čas počátku pracovní doby). V poli Délka pracovní doby v hod nastavte celkový čas, po který bude zdroj práci vykonávat. V poli Počet zdrojů zapište hodnotu vyjadřující množství zdrojů, které na výrobě bude zúčastněné (například počet zaměstnanců).
  • Tlačítkem Nahradit interval smažete veškeré záznamy v polích sloupců PočátekKonec pracovní doby a nahradíte je nově vygenerovanými. V případě použití tlačítka Doplnit interval zůstanou existující záznamy beze změn, prostě k nim nově vygenerované přidáte.
  • Nastavení pracovní doby zdroje je třeba uložit. Po uzavření dialogu Nastavení pracovní doby uložte dialog Zdroj tlačítkem Uložit a zavřít (viz Popis funkcí Panelu nástrojů v detailu záznamu).

Tabulka 2, obr. 4.

Datum od Zadejte ve formátu DD.MM.RRRR Dialog Kalendář
Datum do Zadejte ve formátu DD.MM.RRRR Dialog Kalendář
Čas od Zadejte ve formátu HH:MM
Délka pracovní doby v hod Zadejte ve formátu např. 8
Počet zdrojů Počet zdrojů. 
 
Sudý – Lichý týden Nastavení pracovní doby CheckBox - Zatržítko platné buď pro sudý a nebo lichý týden.
Jen pracovní dny Nastavení pracovní doby CheckBox - Zatržítko jen v pracovní dny.
PondělíNeděle Nastavení pracovní doby CheckBox - Zatržítko pro konkrétní dny sudých, lichých týdnů, jen pracovních dnů.
Tlačítko Nahradit interval Odstraní všechny záznamy, které spadají do intervalu Datum od - Datum do a vygeneruje nové záznamy. 
Tlačítko Doplnit interval Ponechá všechny záznamy, které spadají do intervalu Datum od - Datum do a vygeneruje nové záznamy. 
Tlačítko Storno Uzavře dialog bez uložení změn.

Karta Souvislosti

V menu Zobrazit (obr. 5) jsou k dispozici tyto souvislosti:

  • Aktivity
  • Operace
  • Produkty
  • Zdroje s dovedností (např. pro zdroj typu Dovednost ukazuje zdroje, které mají tuto dovednost)

V závislosti na typu zdroje se na kartě zobrazují související informace.

Dialog Zdroj, karta Souvislosti

Obrázek 5: Dialog Zdroj, karta Souvislosti.

Další karty dialogu Zdroj

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty