Vystavit převodky podle objednávek

V agendě Objednávky, pomocí příkazu z menu Agenda/Vystavit převodky podle objednávek..., vystavíte převodky podle existujícího dokladu objednávky.

Funkce je analogická k funkci Vystavení převodky podle dokladu, tzn., že je vystavena nová převodka a jsou zkopírovány položky z vybraného dokladu. Stav ani vazba prostřednictvím souvislostí obchodního případu se nevytvoří, protože v tomto případě nemají smysl.

 

Kopírování objednávky

  • Na panelu nástrojů vyberte požadovaný rok a v tabulce agendy můžete dopředu vybrat objednávku, kterou chcete kopírovat. Máte-li mnoho dokladů, pomůže filtrování.
  • Z nabídky menu Agenda vyberete příkaz Vystavit převodky podle objednávek...
  • Systém zobrazí dialogové okno Výběr záznamů – Kopírování objednávky (obr. 1) se seznamem dokladů nebo seznamem položek (ze všech knih a kontaktů) dle výběru zobrazení z nabídky pole Pro výběr dokladů použít zobrazení.
  • Jestliže chcete nyní zobrazit seznam dokladů za odlišný rok, vyberte jiný rok v záhlaví dialogu Výběr záznamů – Kopírování objednávky (obr. 1).
  • Popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentu Vystavení dokladů (popis dialogu).

Dialog Výběr záznamů - Kopírování objednávky

Obrázek 1: Dialog Výběr záznamů – Kopírování objednávky. Pomocí místní nabídky lze záznamy např. filtrovat a řadit. Poklepáním na modrý identifikátor čísla dokladu zobrazíte detail dokladu. Poklepáním na modrý identifikátor kontaktu zobrazíte detail kontaktu.

 

→ Kopírování zahájíte klepnutím na tlačítko Kopírovat (obr. 1).

 

Při vystavení více dokladů se otevře okno Vystavené doklady. Okno zobrazuje seznam dokladů, které byly vystaveny (položky kopírované do nového i stávajícího dokladu mají nastaven stav koncept, u původních položek se stav nemění). Okno s přehledem vystavených dokladů se otevře, jen pokud bylo vystaveno více dokladů. Jestliže byl vystaven jen jeden doklad, otevře se záznam přímo. Položky dokladu lze například okamžitě převést klepnutím na tlačítko Stav vše – Převést (OK) nebo dle požadavků doklad ještě upravit.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty