Vystavení převodky podle dokladu

V agendě Skladové doklady, pomocí nabídky z menu Agenda/Vystavit převodku, vystavíte převodky podle existujícího dokladu zakázky, objednávky nebo příjemky.

Funkce je analogická k funkci Vystavit výdejku podle příjemky, tzn., že je vystavena nová převodka a jsou zkopírovány položky z vybraného dokladu. Stav ani vazba prostřednictvím souvislostí obchodního případu se nevytvoří, protože v tomto případě nemají smysl.

 

Z menu Agenda lze vystavit převodku:
 • Podle zakázky...
 • Podle objednávky...
 • Podle příjemky...

 

Příklad kopírování příjemek do nových převodek

 • Na panelu nástrojů vyberte požadovaný rok a v tabulce agendy můžete dopředu vybrat Příjemku, kterou chcete kopírovat. Máte-li mnoho dokladů, pomůže filtrování.
 • Z nabídky menu Agenda vyberete příkaz Vystavit převodku  Podle příjemky...
 • Systém zobrazí dialogové okno Výběr záznamů Kopírování skladové příjemky (obr. 1) se seznamem dokladů nebo seznamem položek (ze všech knih a kontaktů) dle výběru zobrazení z nabídky pole Pro výběr dokladů použít zobrazení.
 • Popis práce s dialogem Výběr záznamů naleznete v dokumentu Vystavení dokladů (popis dialogu).
 • Jestliže chcete nyní zobrazit seznam dokladů za odlišný rok, vyberte jiný rok v záhlaví dialogu Výběr záznamů - Kopírování skladové příjemky (obr. 1).

Dialog Výběr záznamů - Kopírování skladové příjemky

Obrázek 1: Dialog Výběr záznamů - Kopírování skladové příjemky. Pomocí místní nabídky lze záznamy např. filtrovat a řadit. Poklepáním na modrý identifikátor čísla dokladu zobrazíte detail dokladu. Poklepáním na modrý identifikátor kontaktu zobrazíte detail kontaktu.

 

 • Kopírování zahájíte klepnutím na tlačítko Kopírovat (obr. 1).
 • Při vystavení více dokladů se otevře okno Vystavené doklady. Okno zobrazuje seznam dokladů, které byly vystaveny (položky kopírované do nového i stávajícího dokladu mají nastaven stav koncept, u původních položek se stav nemění).
 • Okno s přehledem vystavených dokladů se otevře, jen pokud bylo vystaveno více dokladů. Jestliže byl vystaven jen jeden doklad, otevře se záznam přímo.
 • Položky dokladu lze například okamžitě převést klepnutím na tlačítko Stav vše – Převést (OK) nebo dle požadavků doklad ještě upravit.

Totožným způsobem zvládnete kopírovat objednávku nebo zakázku do převodky.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty