Kontakt používá více ceníků s různým zbožím

Kontakt používá více prodejních ceníků s různým zbožím

Několik různých ceníků můžete seskupit do tzv. Kategorie cen. Pak zařadíte každého zákazníka (kontakt) pouze do určité kategorie cen.

Tato cenová strategie je využitelná pro kontakty, které mají více ceníků ve stejné kategorii cen, ale s rozdílnými produkty. Produkty v cenících by neměly být stejné, není vhodné jejich překrývání.

Výchozí nastavení kategorie cen ke kontaktu

  • v agendě Adresář, v detailu záznamu Kontakt, na kartě Obchodní, ji vyberete z nabídky pole Kategorie cen Combo. Po výběru kontaktu (odběratele) s definovanou kategorií cen na doklad a při vložení produktů na kartě Položky, se načtou ceny z ceníků se shodnou kategorií cen. Kategorii cen lze na dokladu dodatečně změnit.

Výchozí nastavení kategorie cen k prodejnímu ceníku

  • v dialogu Ceníky, kartě Prodejní výběrem Combo z nabídky pole ve sloupci Kategorie cen.

Nastavení kategorie cen na kartě Prodejní

Obrázek 1: Nastavení kategorie cen na kartě Prodejní.

 

  • v detailu prodejního ceníku na kartě Obecné. Dialog otevřete poklepáním na název prodejního ceníku (na modrý identifikátor) a výběr uskutečníte Combo z nabídky pole Kategorie cen. Kliknutím na Vyvolá dialog vyvoláte číselník Kategorie cen.

Nastavení kategorie cen na kartě Obecné

Obrázek 2: Nastavení kategorie cen na kartě Obecné.

Příklad

V každém ceníku je určitý sortiment zboží, o které se stará konkrétní referent. Tyto ceníky se seskupí do jedné kategorie cen. Stejná kategorie cen se přiřadí kontaktu - zákazníkovi. Zákazník tedy nemusí mít definovaný konkrétní ceník, ale je zařazen do kategorie cen, která je shodná pro vytvořené ceníky. Tudíž u kontaktu na kartě Obchodní je v poli Kategorie cen tato kategorie uvedena a při vložení kontaktu na doklad jsou ceny produktů, vkládané na kartě Položky, přepočítány podle ceníků příslušné kategorie cen.

Nákupní ceníky kategorie cen nepoužívají. K nákupním ceníkům lze přiřazovat kontakt (dodavatele) z nabídek polí Dodavatel (zdroj dat z agendy Adresář).

 

Související dokumenty