Ceny Produktů s variantou

Pokud u Produktu evidujete varianty, jak je to s jeho cenou?

Ceník může obsahovat produkty s variantami. Variantě produktu můžete v ceníku definovat odlišnou cenu. Opakující se produkty s totožnou variantou mohou mít odlišnou cenu navíc podmíněnou počtem prodaných kusů (v poli Množství od).

Pokud do ceníku vložíte primární produkt, který používá varianty, ale v ceníku variantu nezvolíte (v poli Varianta), definovaná cena je platná pro všechny varianty (tohoto produktu) zadané na doklad.

 

Tabulka 1: Priority výpočtu cen na dokladu z ceníku, jehož produkty používají variantu a množstevní slevy (pomocí pole Množství od).

Pořadí vyhodnocení Ceník, jehož položky používají: Výpočet ceny Produktu vkládaného do dokladu
1. současně Variantu a Množství od Cena produktu s "Variantou" společně s "Množstvím od" má přednost před cenou produktu jen s "Variantou" (viz řádek 5).
2. Variantu Cena produktu s "Variantou" má přednost před cenou produktu bez "Varianty" (viz řádek 3 a 4).
3. Množství od Cena primárního produktu, který v ceníku nemá "Variantu", ale jen "Množství od", má přednost před cenou primárního produktu, který sice používá "Varianty", ale v ceníku ji nemá vyjmenovánu (viz řádek 2).
4. Primární produkt, který sice používá Varianty, ale v ceníku nemá konkrétní vyjmenovánu. Poslední je do dokladu pro všechny varianty produktu použita ceníková cena primárního produktu, který sice používá "Varianty", ale v ceníku ji nemá vyjmenovánu (viz řádek 1).

 

Detail prodejního výchozího ceníku a produkty s variantami

Obrázek 1: Detail prodejního výchozího ceníku a produkty s variantami.

 

Tabulka 2: Příklad podle ceníku na obrázku 1.

Řádek Pokud na doklad vložíte produkt:
1.  s variantou, která není vyjmenována v ceníku v množství 1 až 4 kusy, cena bude 15 Kč.
2.  s variantou, která není vyjmenována v ceníku v množství 5 a více kusů, cena bude 10 Kč.
3.  s variantou černá v libovolném množství, cena bude 12 Kč.
4.  s variantou červená v množství 1 až 4 kusy, cena bude 13 Kč.
5.  s variantou červená v množství 5 a více kusů, cena bude 11 Kč.

 

Poznámka

Systém zamezí duplicitnímu zadání produktu se stejnou variantou a množstvím od.

 

Související dokumenty