Aplikace cen na doklad

Na čem závisí, která cena produktu se vloží na doklad?

→ Na platnosti ceníku

Kterou cenu systém použije na doklad v první řadě, závisí na platnosti ceníku. Na dokladu je uvedeno datum dokladu, které se musí shodovat s obdobím platnosti ceníku. Například ceny položek dokladu vystaveného 25. 3. 2022 jsou vypočítány z ceníku platného v období 1. 3. až 31. 3. 2022.

→ Na množstevní slevě a variantě

Ve druhé řadě Vario zjistí, zda jsou v ceníku Produkty, na něž je uplatněna množstevní sleva (obratová cena – odlišné ceny podmíněné množstvím odběru – v poli Množství od).

Pokud je na dokladu uveden produkt v množství a s variantou odpovídající položkám ceníku, položky v dokladu jsou vyhodnoceny dle popisu v souvisejících dokumentech:

Pokud je na dokladu uveden produkt s jedinou ceníkovou cenou, použije Vario tuto.

→ Na kategorii cen

Na dokladu lze zadat také Kategorie cen. Jak pracovat s Kategoriemi cen naleznete v souvisejícím dokumentu:

Jestliže systém nenajde produkt v ceníku, který je vybrán v poli Ceník na kartě Obecné Dokladu, zkontroluje (o pole níže), jestli je Kontaktu přiřazena Kategorie cen. Prohledá ceníky, které jsou do kategorie zařazeny. Opět musí vyhovovat Platnost ceníků, Množství od, případně Varianta, a Varianta a Množství.

Pokud najde v Kategorii cen více ceníků, a produkt v ceníku odpovídá všem jmenovaným kritériím, systém porovná ceníky podle jejich platnosti.

Tzn., že i když doklad svým datem patří do dvou platností ceníků, a vyhovují všechny možnosti, použije se cena z toho ceníku, jehož datum od je novější. Například ceny v ceníku s platností od 1. 2. 2022 mají přednost před cenami v ceníku s platností od 1. 1. 2022.

Pokud není cena nalezena v Ceníku ani v Kategorii cen, Vario použije prodejní cenu z Katalogu a tu do dokladu vloží. Pokud by cena v Katalogu nebyla vyplněna, zadá do položky nulovou cenu.

Změna základní ceny a aktualizace cen

V prodejních dokladech se aktualizuje cena produktů po změně množství (v ceníku mohou být různé ceny pro množství od určitého počtu kusů) a jen v případě, že cena za množství je větší než 1.

Pokud potřebujete v dokladu zadat jinou cenu než ceníkovou, můžete k tomu použít okno slevy (Ctrl+S) a zadat cenu do sloupce Cena základní. Při aktualizaci cen po zadání množství nebo změně ceníku se takto zadaná cena zachová. Cenu základní lze zadat se stejným efektem také přímo v položkách dokladu.

Pokud se chcete vrátit k ceníkové ceně, zvolte nad položkou dokladu příkaz místní nabídky Aktualizace cen..., zvolte volbu Aktualizovat pouze tuto položku a potvrďte přepsání zadané ceny.

Načtení ceníkové ceny po změně množství nebo varianty

Jak již bylo řečeno výše, ceny produktů v ceníku jsou závislé na množství a variantě. Pokud například přepíšete cenu za jednotku a potom změníte množství nebo variantu, načte se z ceníku cena pro dané množství nebo variantu. Pokud se cena v ceníku liší od stávající ceny na dokladu, zobrazí se informační bublina o změně ceny (obr. 1).

Upozornění na změnu ceny

Obrázek 1: Dialog Doklad, karta Položky a upozornění na změnu ceny.

Pokud chcete zadat cenu produktu tak, aby nebyla závislá na ceníku, zadejte jednotkovou cenu do sloupce Cena základní. Tím se přepíše ceníková cena a položka "si bude pamatovat" zadanou cenu.

Pokud chcete zadat slevu, použijte sloupec Sleva nebo okno Slevy. V tomto případě se cena po změně množství načte z ceníku, ale bude aplikována sleva zadaná na položce.

 

Související dokumenty