Připojení nové zálohy k faktuře (Vydané doklady)

Obsah:

 

K faktuře (primárně však k zakázkám) lze přidat zálohu vyplněním pole Požadovaná záloha (obr. 1).

Požadavek na částečnou zálohu

 • Vystavíte nový záznam nebo otevřete detail existujícího dokladu.
 • Přejdete na kartu Součet (obr. 1).
 • Předpokládaný postup je, že částku požadované zálohy zadáte. Po zadání částky a přesunutí kurzoru do dalšího pole, se otevře okno Zálohové faktury (obr. 1), které umožní připojit (výchozí volba) nebo vystavit zálohové faktury k zadané částce.

Dialog Doklad, karta Součet, dialog Zálohy - Zálohové faktury

Obrázek 1: Příklad dialogu Doklad, karta Součet, dialog Zálohy – Zálohové faktury.

Požadavek na celkovou zálohu

Jestliže částku zálohy do pole Požadovaná záloha nezadáte (obr. 2) a kliknete na tlačítko pro otevření rozpisu záloh, předvolí se celková částka faktury (zakázky). Pro vyhledání vhodné zálohové faktury nebo pro vystavení nové se nabídne celková částka dokladu.

 • Pokud nechcete přidat požadovanou zálohu v celkové výši, můžete částku zálohy změnit přepsáním částky, nebo zadáním procentní hodnoty (obr. 2).
 • Jestliže vám ani jeden z uvedených postupů nevyhovuje, doporučujeme postupovat výše uvedeným způsobem – zadat částku požadované zálohy na doklad do pole Požadovaná záloha (obr. 1).

Dialog Doklad, karta Součet, dialog Zálohy - Zálohové faktury

Obrázek 2: Příklad dialogu Doklad, karta Součet, dialog Zálohy – Zálohové faktury.

Omezit na uhrazenou zálohu

Nad vydanými (a přijatými) fakturami se v dialogu záloh vyskytuje prvek funkce Možnosti. Klepnutím na něj se otevře okno s volbami, zda se má/nemá omezovat požadovaná záloha výší uhrazené zálohy (obr. 3).

 • Jestliže omezení zapnete, průvodce při přidání zálohy do seznamu záloh omezí částku požadované zálohy podle uhrazené zálohy.
 • Po klepnutí na tlačítko Dokončit průvodce zkontroluje, jestli požadovaná záloha není vyšší než uhrazená. Pokud ano, jste informováni a chybu je třeba opravit.

Funkce Možnosti: Omezit o uhrazenou zálohu

Obrázek 3: Příklad funkce Možnosti: Omezit o uhrazenou zálohu.

 

Navazující dokument

 • Dialog Zálohy – příklad přiřazení existující zálohy k dokladu.

 

Odpočet zdaněné uhrazené zálohy

Při připojení zálohové faktury (zálohových faktur) k faktuře se kontroluje, zda byly k zálohovým fakturám vystaveny Daňové doklady o přijetí platby (dále DDoPP). Pokud ano, odečte se již vykázané DPH od DPH uvedeného na faktuře.

Přiřazení částek z DDoPP k faktuře probíhá takto:

 • Nejdříve se přiřadí zálohy podle položek: prochází se všechny položky z DDoPP, které souvisejí s fakturou. Pokud je nalezena na faktuře položka se stejnou částkou a stejnou sazbou (20%=20%) jako na některém z DDoPP, tak se tato částka a sazba odečte.
 • Potom se odepisují položky z DDoPP, kde je stejný typ sazby (Základní=Základní nebo Snížená=Snížená, tj. 20%=20% ale také 20%=19%).
 • Potom se odepisují položky z DDoPP bez ohledu na sazbu.
 • Zdaněné položky z DDoPP se odepisují jen do výše uhrazené / požadované zálohy (podle toho, co je vyšší).

Poznámka: Sazby DPH nemusí odpovídat skutečnosti.

Vložené částky odpočtu záloh lze upravovat

Pokud nejste spokojeni s automaticky vyplněnou částkou, můžete ji ručně změnit (zpravidla snížit) v položkách faktury. Vario nedovolí zadat částku vyšší, než je nepoužitá částka na daňovém dokladu o přijetí platby (dále jen DDoPP) v dané sazbě. Přesto musíte při této změně promyslet, jakou částku pro tu kterou sazbu DPH z kterého DDoPP odepíše a zkontrolujte si, že v konečném součtu bude souhlasit jednak součet odepsaných částek a za druhé součet částek použitých z jednotlivých záloh, ke kterým náleží konkrétní DDoPP.

Bez ohledu na provedené úpravy částek v položkách dokladu se zálohy znovu přepočtou, pokud se zasahuje do seznamu připojených zálohových faktur. Z důvodu zachování vazeb na DDoPP nelze u položky s odpočtem sazby DPH měnit Sazbu DPH, Popis, Variabilní symbol a některé další údaje.

Vrácení úhrady zálohové faktury

Vrácení úhrady zálohy, která nebyla zdaněna daňovým dokladem o přijetí platby, je možné.

Při vrácení úhrady zálohové faktury se kontroluje, zda je uhrazená částka použita na úhradu faktury, zakázky nebo je vystaven daňový doklad o přijetí platby (DDoPP). Pokud ano, nelze vrátit úhradu bez otevření dokladu vystaveného k záloze a odebráním uhrazené zálohy. Při vrácení dalších úhrad zálohové faktury, které neovlivňují výši uhrazené zálohy na těchto dokladech, lze tyto úhrady vrátit.

 

Související dokumenty