Stavy položek na přijaté faktuře při nákupu zboží

Pokud nenastavíte v Možnostech knihy agendy Přijaté faktury stav přijmout, je výchozí stav skladové položky koncept.

 

Možnosti knihy Přijaté faktury a dobropisy

 

V tomto příkladu budeme vycházet z toho, že výchozí stav produktu vloženého na přijatý doklad je koncept. Tzn., že položka nemá žádné vazby na skladové nebo jiné doklady.

 

Dialog Doklad, karta Položky - Stavy položek na přijaté faktuře při nákupu zboží

 

→ Označte položku dokladu.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na její pole ve sloupci Stav vyvoláte Místní nabídku. Provedené změny budou platné pouze pro vybranou položku.

Bez ohledu na označenou položku vyvolejte kontextovou nabídku tlačítkem ComboBox - Nabídka vedle tlačítka Zaskladnit. Provedené změny budou platné pro všechny položky dokladu. Tlačítko Zaskladnit slouží k zaskladnění všech položek na kartě Položky.

 

1. Můžete zvolit Nastavit stav přijmout, což znamená, že tato položka se nabídne k zaskladnění, pokud budete chtít vytvořit příjemku.

 

2. Stav Vystavit příjemku (přijímá se) znamená, že se skladový doklad přímo vytvoří (k položce je vystavena příjemka) a stav jeho položky se změní na přijímá se. Čeká se na pokyn skladníka, až položku zaskladní.

 

3. Stav Zaskladnit (PŘIJATO) signalizuje, že položka má vazbu na nějaký skladový doklad a produkt je fyzicky přijat na sklad.

 

Cena na příjemce

Při vytvoření příjemky z faktury přijaté se na příjemce uvede cena převzatá z faktury přijaté (vč. případných vedlejších nákladů) – pokud již faktura existuje, i v případě zaskladnění z objednávky.

 

Související dokumenty