Stavy položek na přijaté faktuře při nákupu zboží

  • Pokud nenastavíte v Možnostech knihy agendy Přijaté faktury stav přijmout, je výchozí stav skladové položky koncept.

Možnosti knihy Přijaté faktury a dobropisy

 

  • V tomto příkladu budeme vycházet z toho, že výchozí stav produktu vloženého na přijatý doklad je koncept. Tzn., že položka nemá žádné vazby na skladové nebo jiné doklady.

Dialog Doklad, karta Položky - Stavy položek na přijaté faktuře při nákupu zboží

 

  • Označte položku dokladu.
  • Kliknutím pravým tlačítkem myši na její pole ve sloupci Stav vyvoláte Místní nabídku. Provedené změny budou platné pouze pro vybranou položku.
  • Bez ohledu na označenou položku vyvolejte kontextovou nabídku tlačítkem ComboBox - Nabídka vedle tlačítka Naskladnit.
  • Provedené změny budou platné pro všechny položky dokladu.
  • Tlačítko Naskladnit slouží k naskladnění všech položek na kartě Položky.

 

1. Můžete zvolit Nastavit stav přijmout, což znamená, že tato položka se nabídne k naskladnění, pokud budete chtít vytvořit příjemku.

2. Stav Vystavit příjemku (přijímá se) znamená, že se skladový doklad přímo vytvoří (k položce je vystavena příjemka) a stav jeho položky se změní na přijímá se. Čeká se na pokyn skladníka, až položku naskladní.

3. Stav Naskladnit (PŘIJATO) signalizuje, že položka má vazbu na nějaký skladový doklad a produkt je fyzicky přijat na sklad.

 

Související dokumenty