Vystavení jednotlivého tuzemského příkazu obecně

Vytvoření jednotlivého tuzemského příkazu využijete například při platbě silniční daně.

Vytvoření nového příkazu

 

Postupujte takto:

1. Vytvoříte nový záznam.

2. Z rolovací nabídky pole Doklad vyberte typ dokladu Platební příkaz.

V závislosti na nastavení výchozích hodnot nového záznamu systém doplní pole: Číslo dokladu (podle číselné řady) a další pole, která jsou nastavena jako výchozí v Možnostech knihy.

3. Vyplníte požadované údaje na kartě Obecné - základní údaje o dokladu.

4. Přejdete na kartu Položky, kde doplníte položky dokladu.

Doklad můžete vkládat zápisem 1) variabilního symbolu a nebo pomocí 2) funkcí Hledat doklad... (Ctrl+F) či funkcí 3) Doklady k úhradě... - pole Stav je nastaveno na hodnotu K úhradě (doklad je připraven k uhrazení).

5. Na kartě Součet se zobrazují součty a doplňující údaje k dokladu.

6. Seznam souvisejících dokladů můžete zobrazit na kartě Souvislosti.

7. Zapište, je-li třeba, údaje do polí karet Deník událostí, Dokumenty a Úkoly.

8. Nový záznam uložíte klepnutím na Uložit a zavřít / Uložit a nový

Tuzemské příkazy v cizí měně

Do tuzemských příkazů s nastavenou cizí měnou se při vložení faktury ve stejné cizí měně vloží částka v dané cizí měně. 

 

Související dokumenty