Sériová čísla

U produktů v katalogu lze nastavit používání množství pro sériová čísla, umístění, šarže a trvanlivosti.

→ V agendě Katalog, v detailu nového záznamu Produkt, na kartě Obecné, označte v sekci Používat zatržítkem CheckBox - Zatržítko volbu Sériová čísla...

 

Zatržítko Na skladu evidovat produkty podle sériových čísel

Současné zatržení voleb používání na dokladech Příjemka a Výdejka znamená, že se daný údaj bude evidovat na skladu (důležité např. pro inventuru skladu). Tuto skutečnost indikuje volba CheckBox - Zatržítko Na skladu evidovat produkty podle sériových čísel (šarží, trvanlivostí, umístění). Tato volba je svázána s volbami "Příjemka" a "Výdejka".

 • Jestliže chcete změnit typ množstevní skupiny (sériových čísel, šarží, trvanlivostí, umístění) u produktů, které již na skladu byly, provede se kontrola existence položek na skladu a dojde k úpravě evidovaného množství tak, aby vyskladnění fungovalo.
 • Například při zrušení vedení sériových čísel skladem se ze skladu smažou sériová čísla (celkové množství produktů na skladu zůstane samozřejmě zachováno). Naopak, při dodatečném zadání požadavku na jejich evidenci se sériová čísla doplní podle dokladů nákupu. Pokud tam nejsou uvedena, doplní se znak – (pomlčka).
 • Díky tomu lze položky vydat i po dodatečné změně v nastavení sekce Používat, v detailu záznamu Produkt, na kartě Obecné.

 

V dialogu "Používat sériová čísla" v sekci "Otevřít dialog zadání skupiny po vložení produktu na" zaškrtnutím zvolte, na kterých typech dokladů budete sériová čísla zadávat:

 • Objednávce  Zakázce
 • Nákupním dokladu  Prodejním dokladu
 • Příjemce  Výdejce

 

Volby souvisí s typem produktu. Můžete vyžadovat, aby se sériová čísla vyplňovala jen na dokladech, aby neprocházela skladem. Ve speciálních případech (např. při prodeji hardware) zaškrtnete všechny volby kromě "Objednávky".

 Dialog Používat sériová čísla

Obrázek 1: Dialog Používat sériová čísla.

 

Sekce Upřesnit

Zatržítko Množství je vždy 1 ks

Každý jeden kus má definované sériové číslo.

 • V praxi to znamená, že na dokladu při vstupu do pole Množství automaticky vyvoláte dialog Množstevní skupiny, ve kterém systém rozdělí množství položky na jednotlivé řádky a jednotlivá sériová čísla.
 • V dokladu, na kartě Položky, v poli Množství pomocí místní nabídky (položka Množstevní skupiny...) nebo klávesovou zkratkou Ctrl+E vyvoláte dialog Množstevní skupiny dodatečně.
 • V dialogovém okně Používat sériová čísla je hodnota volby Množství je vždy 1 ks výchoze nastavena na Zatržítko (ano). Pokud v tomto okně není zvoleno použití množství na žádném dokladu, nebere se na volby ve skupině Upřesnit ohled.

 

Zatržítko Kontrolovat duplicitu

Kontrola při zadání dvou stejných sériových čísel. U produktů s touto volbou nelze při příjmu zadat hodnotu sériového čísla (případně šarže), která již byla použita. Kontrola duplicity však ignoruje historické položky, které již nejsou skladem a tak nebrání například převodům zboží, které bylo vráceno na sklad při reklamaci.

 

Zatržítko Generovat vlastní čísla

Pokud je volba aktivní, při vložení množství produktu na doklad a změně stavu položky dokladu z "koncept" na vyšší stav, systém zobrazí dialogové okno Automatické generování kódů (obr. 2) s možností zapsat do pole okna počáteční kód vlastního sériového čísla. Číslo můžete změnit (např. u příjmu na sklad nastavit výchozí z řady sériových čísel jdoucích za sebou), nebo používat vlastní číselnou řadu (u výrobku). V opačném případě funkci nepoužívejte, odlišná sériová čísla zadáte individuálně.

 • Je možné zadat číslo, které má numerickou příponu delší než 9 cifer. Jako počítadlo ale bude sloužit maximálně posledních 9 cifer. Zbytek se bude chovat jako konstantní předpona.

Dialog Generovat vlastní čísla (doklad Příjemka)

Obrázek 2: Dialog Generovat vlastní čísla (doklad Příjemka).

 

Potvrzením zadaného počátečního kódu pro množstevní skupinu Sériové číslo se otevře okno Množstevní skupiny (obr. 2a) s vygenerovanými sériovými čísly ke každému kusu přijímaného produktu.

Dialog Množstevní skupiny

Obrázek 2a: Dialog Množstevní skupiny.

 

Tlačítko Číselné řady

Viz popis Nastavení číselných řad pro množstevní skupiny produktů.

 

Hromadný výběr sériových čísel

V dialogovém okně Množstevní skupiny (Ctrl+E) lze vybírat sériová čísla ze seznamu. Okno pro výběr sériových čísel se otevře tlačítkem Hromadný výběr... (obr. 3).

Dialog Množstevní skupiny a tlačítko Hromadný výběr

Obrázek 3: Dialog Množstevní skupiny a tlačítko Hromadný výběr.

 

Po klepnutí na tlačítko Hromadný výběr... se otevře okno Vyberte množstevní skupiny (obr. 4). Funkce hromadného výběru sériových čísel je dostupná pro:

 • prodej a produkty, které používají sériová čísla, a také
 • pro výdejkypřevodky.

Množstevní skupiny - Vyberte množstevní skupiny

Obrázek 4: Rozšiřující dialog Množstevní skupiny – Vyberte množstevní skupiny.

 

Množstevní skupiny se zobrazují na skladové kartě

Přehled používaných množstevních skupin a variant produktů naleznete na skladové položce produktu, na kartě Množství (obr. 5).

Dialog Skladová položka a karta Množství

Obrázek 5: Dialog Skladová položka a karta Množství.

 

Související dokumenty